Publicaties

3 oorlogsdagboeken uit de IJmond

Hoewel alle activiteiten rondom de viering van 75 jaar vrijheid stilliggen brengt het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland toch een boek uit over dit thema. Vanwege de corona-maatregelen zal er geen feestelijke presentatie plaatsvinden. Maar wie oprecht geïnteresseerd is in het verloop van de Tweede Wereldoorlog in onze omgeving kan vanaf 5 mei bij de lokale boekhandel terecht voor de aanschaf van een bundel die rechtstreeks verlag doet uit de laatste oorlogsjaren.

Het idee voor het uitbrengen van deze nieuwe boekuitgave begon bij het HGMK toen daar vorig jaar het dagboek van Wim Vermeij ter sprake kwam. Dochter Truus had dat tien jaar geleden al eens helemaal uitgetypt en ook de bewaarde foto’s en krantenknipsels gedigitaliseerd. En toen er uit andere hoeken nog twee ongepubliceerde dagboeken over die periode opdoken raakten we ervan overtuigd dat we hiermee een uniek inkijkje in de werkelijkheid van die donkere dagen konden bieden.

De dagboeken, door ons fraai uitgevoerd in de vorm van drie ouderwetse cahiers, beschrijven de situatie tussen 1943 en de bevrijding. Elk van de drie schrijvers heeft een eigen invalshoek en een eigen stijl, maar ze bestrijken alledrie het leven in zowel IJmuiden als Velsen-Noord en Beverwijk. Niet zo gek als je bedenkt dat er tijdens de evacuaties over en weer flink verhuisd werd. En toch is het verrassend om te zien hoe de IJmond toen veel meer als een geheel werd ervaren dan tegenwoordig.

De drie dagboekschrijvers waren alle ambtenaar in gemeentelijke dienst; twee in Velsen en een in Beverwijk. Daardoor waren ze meestal goed geïnformeerd over wat er op bestuurlijk niveau speelde. Maar ook door hun dagelijkse oversteek met de pont of door informatie uit de illegale pers wisten ze allemaal veel meer dan de bezetter ze langs de officiële kanalen wilden laten weten.

De drie dagboeken zijn geïllustreerd met foto’s en overdrukken uit verzetskrantjes om de verschillende beschreven gebeurtenissen aan te vullen. Daarmee wordt een zeer indringend beeld gegeven van het dagelijks leven in de jaren van de bezetting. De lezer beleeft als het ware van dag tot dag de voortdurende dreiging, het schrijnende gebrek aan alles, de honger en ellende mee. Maar hij krijgt ook inzicht in de worsteling van de ambtenaren met het opgelegde gezag.

Het HGMK publiceert de boeken zonder winstoogmerk, maar vanuit de overtuiging dat het belangrijk is de geschiedenis door te vertellen. De oplage is zeer beperkt gehouden, ook al omdat het eigen verkoopkanaal via Museum Kennemerland voorlopig gesloten is.

De dagboeken zijn in elk geval te koop bij The Readshop in Beverwijk en IJmuiden en bij Bredero in Santpoort. Op vertoon van hun ledenpas krijgen HGMK-leden daar zelfs 2 euro korting op de normale prijs van € 24,–.

Dagboeken WO2, 368 pagina’s, geïllustreerd, isbn 978-90-75839-27-2.

De Pastorie in de Breestraat – nieuwe inzichten in de geschiedenis van Beverwijk

Na meer dan tien jaar is er een nieuw deel verschenen in onze Historische Reeks MIdden-Kennemerland. De aanleiding hiervoor was de ingrijpende restauratie van het herenhuis aan de Breestraat 101, dat tot 2011 in gebruik was als pastorie van de Agathakerk.

In dit nieuwe boek, dat 160 pagina’s bevat en geheel in kleur is uitgevoerd, wordt in een aantal hoofdstukken onder anderen door Fred Schweitzer en Arjen Honig uitgebreid ingegaan op deze restauratie, maar vooral ook op de bouwhistorie en de bewoningsgeschiedenis. Daarbij komt veel aan het licht over de ontwikkeling van de stad Beverwijk sinds de 17e eeuw.

Het meest in het oog springend is de stijlkamer op de begane grond van het pand, waar nog originele wandbeschilderingen van de Haarlemse schilder Augustini uit de 18e eeuw aanwezig zijn. Hoewel deze wandbespanningen nog niet zijn teruggeplaatst wordt in het boek door middel van grote fotomontages toch een indruk gegeven van het beoogde resultaat.

Aan het boek is een DVD toegevoegd waarop een aantal rapportages en verslagen van historische onderzoeken betreffende de pastorie is samengebracht.

Dit nieuwe boek is onder meer te koop bij Museum Kennemerland en The Readshop in Beverwijk. Leden betalen (alleen in het museum) €14,- en voor anderen kost het € 17,–.

 

HGMK_DePastorie

Transcriptie van 93 charters / akten 1489-1873

In 1997 werd er door het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland besloten een paleografiewerkgroep in het leven te roepen om de transcripties van toen 83 charters / akten die zich in het archief van Museum Kennemerland bevonden te ontcijferen.

 

Het lezen van deze oude akten is voor de ongeoefende historische onderzoeker beslist een zware opgave. Immers, de oudste akte dateert van 1489, de jongste van 1873 (met als uitzondering een oorkonde uit 1929) en daartussen kan men alle variaties in leesbaarheid qua handschrift, taalgebruik, kwaliteit van perkament of papier etc. aantreffen!
Alle leden van de paleografiewerkgroep transcribeerden de teksten van vóór 1800 eerst alleen; voorts gezamenlijk, al corrigerend en naar beste weten. De teksten van ná 1800 werden, vanwege het “moderne” handschrift, door enkele leden van de groep integraal overgenomen.

 

 

 

Daarnaast noteerde en transcribeerde men zorgvuldig alle gegevens op en om de charters, zoals bijvoorbeeld de opmerkingen in de kantlijn over de 40e of (20e) penning, de 10e verhoging, de koopsom en het rantsoen, de notaties in het prothocol van de betreffende gemeente, zoals het folionummer of Littera ( letter) etc.

Lees verder

Publicatie: Industriële geschiedenis Velsen

Cor Castricum schreef eerder over de industriële geschiedenis van Beverwijk en met succes. Het boek is nog altijd een standaardwerk voor eenieder die meer wil weten over het bedrijfsleven van Beverwijk. Het ruim 300 bladzijden tellende boek over Velsen en zijn industrieën is een mooie opvolger van de Beverwijkse versie: met bijna 500 zwart-witfoto’s en andere illustraties is het een lijvig, goed gedocumenteerd werk geworden.

 

Castricum beschrijft in zijn boek de geschiedenis van de bedrijvigheid in heel Velsen – van Santpoort tot en met Velsen-Noord – en dan vooral tot halverwege de 20ste eeuw. Hoogovens, Crown Van Gelder, Nuon, maar ook de kleinere bedrijfjes uit de regio: veel komt aan bod in dit prachtige boek.

 

Voor leden van het HGMK kost het boek 15 euro, niet-leden betalen 19  euro. Het is inmiddels uitverkocht.