Publicaties

De Pastorie in de Breestraat – nieuwe inzichten in de geschiedenis van Beverwijk

Na meer dan tien jaar is er een nieuw deel verschenen in onze Historische Reeks MIdden-Kennemerland. De aanleiding hiervoor was de ingrijpende restauratie van het herenhuis aan de Breestraat 101, dat tot 2011 in gebruik was als pastorie van de Agathakerk.

In dit nieuwe boek, dat 160 pagina’s bevat en geheel in kleur is uitgevoerd, wordt in een aantal hoofdstukken onder anderen door Fred Schweitzer en Arjen Honig uitgebreid ingegaan op deze restauratie, maar vooral ook op de bouwhistorie en de bewoningsgeschiedenis. Daarbij komt veel aan het licht over de ontwikkeling van de stad Beverwijk sinds de 17e eeuw.

Het meest in het oog springend is de stijlkamer op de begane grond van het pand, waar nog originele wandbeschilderingen van de Haarlemse schilder Augustini uit de 18e eeuw aanwezig zijn. Hoewel deze wandbespanningen nog niet zijn teruggeplaatst wordt in het boek door middel van grote fotomontages toch een indruk gegeven van het beoogde resultaat.

Aan het boek is een DVD toegevoegd waarop een aantal rapportages en verslagen van historische onderzoeken betreffende de pastorie is samengebracht.

Dit nieuwe boek is onder meer te koop bij Museum Kennemerland en The Readshop in Beverwijk. Leden betalen (alleen in het museum) €14,- en voor anderen kost het € 17,–.

 

HGMK_DePastorie

Transcriptie van 93 charters / akten 1489-1873

In 1997 werd er door het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland besloten een paleografiewerkgroep in het leven te roepen om de transcripties van toen 83 charters / akten die zich in het archief van Museum Kennemerland bevonden te ontcijferen.

 

Het lezen van deze oude akten is voor de ongeoefende historische onderzoeker beslist een zware opgave. Immers, de oudste akte dateert van 1489, de jongste van 1873 (met als uitzondering een oorkonde uit 1929) en daartussen kan men alle variaties in leesbaarheid qua handschrift, taalgebruik, kwaliteit van perkament of papier etc. aantreffen!
Alle leden van de paleografiewerkgroep transcribeerden de teksten van vóór 1800 eerst alleen; voorts gezamenlijk, al corrigerend en naar beste weten. De teksten van ná 1800 werden, vanwege het “moderne” handschrift, door enkele leden van de groep integraal overgenomen.

 

 

 

Daarnaast noteerde en transcribeerde men zorgvuldig alle gegevens op en om de charters, zoals bijvoorbeeld de opmerkingen in de kantlijn over de 40e of (20e) penning, de 10e verhoging, de koopsom en het rantsoen, de notaties in het prothocol van de betreffende gemeente, zoals het folionummer of Littera ( letter) etc.

Lees verder

Publicatie: Industriële geschiedenis Velsen

Cor Castricum schreef eerder over de industriële geschiedenis van Beverwijk en met succes. Het boek is nog altijd een standaardwerk voor eenieder die meer wil weten over het bedrijfsleven van Beverwijk. Het ruim 300 bladzijden tellende boek over Velsen en zijn industrieën is een mooie opvolger van de Beverwijkse versie: met bijna 500 zwart-witfoto’s en andere illustraties is het een lijvig, goed gedocumenteerd werk geworden.

 

Castricum beschrijft in zijn boek de geschiedenis van de bedrijvigheid in heel Velsen – van Santpoort tot en met Velsen-Noord – en dan vooral tot halverwege de 20ste eeuw. Hoogovens, Crown Van Gelder, Nuon, maar ook de kleinere bedrijfjes uit de regio: veel komt aan bod in dit prachtige boek.

 

Voor leden van het HGMK kost het boek 15 euro, niet-leden betalen 19  euro. Het is inmiddels uitverkocht.

Publicatie: Oud Velsen 1911 – 2011

Oud Velsen 1911–2011 vertelt het verhaal van het dorp en zijn bewoners in de afgelopen honderd jaar, in de vorm van vijf dialogen. De schrijver, Ton van Oosterom, heeft daarvoor een aantal figuren in het leven geroepen, deels op werkelijk bestaande personen gebaseerd, die elkaar met tussenpozen van steeds 25 jaar ontmoeten. Twee personen die door het dorp wandelen en bespreken wat ze zien, wat ze zich herinneren en wat ze weten van de omgeving waarin ze lopen. De lezer wordt in die verhalen als het ware aan de hand meegevoerd in de situatie van het dorp in achtereenvolgens 1911, 1936, 1961, 1986 en 2011 en maakt daarbij kennis met een groot aantal personen die er in de afgelopen honderd jaar werkelijk gewoond hebben. Er is nog een derde verhaallijn in het boekje opgenomen: een verhaal in plaatjes.

 

Door het verhaal heen zijn veel citaten opgenomen uit gesprekken die de schrijver in de loop der jaren voerde met (oud)bewoners van Oud-Velsen. Ook heeft de schrijver gebruik gemaakt van diverse familiealbums van Velsenaren en een aanzienlijke collectie foto’s die hij zelf in de afgelopen decennia in Velsen en omgeving maakte. Zo is het boek geïllustreerd met meer dan 300 foto’s, waarvan een groot gedeelte niet eerder werd gepubliceerd.

 

Het boek illustreert hoe het karakter van het dorp is veranderd door de vele aangrijpende gebeurtenissen die Oud-Velsen getroffen hebben, zoals de invloed van de adel en de buitenplaatsen, de aanleg van de Velsertunnels, het verleggen van de pontverbinding in 1963, de vele kanaalverbredingen en de opkomst van IJmuiden, waardoor steeds meer middenstanders en andere voorzieningen het dorp verlieten en tenslotte ook het raadhuis in 1965 verdween. Maar ook de periode van restauratie komt aan bod, alsmede de relatie van de dorpsgemeenschap met de bewoners van de nieuwbouw en van het met het dorp verbonden woonwagenkamp. Een must voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Velsen, maar zeker voor degenen die ooit in Velsen woonden of werkten of er familie hadden. Zij zullen er zeker vele oude bekenden in tegenkomen.

 

ISBN 978-90-75839-11-1 – 176 pagina’s in tweekleurendruk. Verkrijgbaar vanaf 24 november bij het HGMK op de wekelijkse inloopavonden (elke donderdagavond in het BHK-gebouw, Groenelaan 74, Beverwijk), Museum Kennemerland en bij de boekhandel.

Het boek is alleen nog te koop bij boekhandel Bredero in Santpoort. Prijs: € 17,50