Nieuws

voortaan reserveren voor de lezingen

Half oktober zouden we weer beginnen met een nieuwe serie lezingen, onder voorbehoud van eventuele nieuwe maatregelen van de overheid in het kader van de corona-pandemie. De lezingen zullen voorlopig plaatsvinden in het gebouw van de BHK aan de Groenelaan in Beverwijk, omdat we daar meer mensen kunnen ontvangen dan in ons eigen Huis van Geschiedenis (30 in plaats van 20).

De lezing over Oud Haerlem, die gepland stond voor 29 oktober, gaat vooralsnog NIET DOOR.

Omdat het aantal plaatsen toch nog beperkt is, èn om te kunnen registreren wie er aanwezig zijn geweest is het voortaan wel noodzakelijk dat alle bezoekers vooraf reserveren, ook voor de Algemene Ledenvergadering op 15 oktober. U vindt hier ons on-line reserveringssysteem. Maar let op: u kunt niet eerder dan 14 dagen van tevoren inschrijven.

De toegang wordt voor niet-leden € 7,–; leden betalen voortaan ook € 2,50 maar dit is inclusief koffie of thee. U kunt gewoon bij de entree betalen, maar niet met PIN en het liefst gepast. De toegang bij de Algemene Ledenvergadering is gratis.

3 oorlogsdagboeken uit de IJmond

Hoewel alle activiteiten rondom de viering van 75 jaar vrijheid stilliggen brengt het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland toch een boek uit over dit thema. Vanwege de corona-maatregelen zal er geen feestelijke presentatie plaatsvinden. Maar wie oprecht geïnteresseerd is in het verloop van de Tweede Wereldoorlog in onze omgeving kan vanaf 5 mei bij de lokale boekhandel terecht voor de aanschaf van een bundel die rechtstreeks verlag doet uit de laatste oorlogsjaren.

Het idee voor het uitbrengen van deze nieuwe boekuitgave begon bij het HGMK toen daar vorig jaar het dagboek van Wim Vermeij ter sprake kwam. Dochter Truus had dat tien jaar geleden al eens helemaal uitgetypt en ook de bewaarde foto’s en krantenknipsels gedigitaliseerd. En toen er uit andere hoeken nog twee ongepubliceerde dagboeken over die periode opdoken raakten we ervan overtuigd dat we hiermee een uniek inkijkje in de werkelijkheid van die donkere dagen konden bieden.

De dagboeken, door ons fraai uitgevoerd in de vorm van drie ouderwetse cahiers, beschrijven de situatie tussen 1943 en de bevrijding. Elk van de drie schrijvers heeft een eigen invalshoek en een eigen stijl, maar ze bestrijken alledrie het leven in zowel IJmuiden als Velsen-Noord en Beverwijk. Niet zo gek als je bedenkt dat er tijdens de evacuaties over en weer flink verhuisd werd. En toch is het verrassend om te zien hoe de IJmond toen veel meer als een geheel werd ervaren dan tegenwoordig.

De drie dagboekschrijvers waren alle ambtenaar in gemeentelijke dienst; twee in Velsen en een in Beverwijk. Daardoor waren ze meestal goed geïnformeerd over wat er op bestuurlijk niveau speelde. Maar ook door hun dagelijkse oversteek met de pont of door informatie uit de illegale pers wisten ze allemaal veel meer dan de bezetter ze langs de officiële kanalen wilden laten weten.

De drie dagboeken zijn geïllustreerd met foto’s en overdrukken uit verzetskrantjes om de verschillende beschreven gebeurtenissen aan te vullen. Daarmee wordt een zeer indringend beeld gegeven van het dagelijks leven in de jaren van de bezetting. De lezer beleeft als het ware van dag tot dag de voortdurende dreiging, het schrijnende gebrek aan alles, de honger en ellende mee. Maar hij krijgt ook inzicht in de worsteling van de ambtenaren met het opgelegde gezag.

Het HGMK publiceert de boeken zonder winstoogmerk, maar vanuit de overtuiging dat het belangrijk is de geschiedenis door te vertellen. De oplage is zeer beperkt gehouden, ook al omdat het eigen verkoopkanaal via Museum Kennemerland voorlopig gesloten is.

De dagboeken zijn in elk geval te koop bij The Readshop in Beverwijk en IJmuiden en bij Bredero in Santpoort. Op vertoon van hun ledenpas krijgen HGMK-leden daar zelfs 2 euro korting op de normale prijs van € 24,–.

Dagboeken WO2, 368 pagina’s, geïllustreerd, isbn 978-90-75839-27-2.

Alle activiteiten geannuleerd

Ook het HGMK heeft vanwege de corona-crisis tot nader order alle activiteiten opgeschort. Ook het verschijnen van de periodieke Nieuwsbrief is uitgesteld totdat er meer duidelijkheid is over de termijn waarop we het Huis van Geschiedenis weer kunnen openstellen voor het publiek.

Temeer daar we als vrijwilligersorganisatie vooral werken met en voor mensen in de meest kwetsbare bevolkingsgroepen vinden we het niet verantwoord om onze gasten of onze vrijwilligers voor welke activiteit dan ook uit te nodigen.

We gaan ervan uit dat een ieder ons standpunt zal respecteren.

19 maart 2020,

Het bestuur

19 maart: ‘Rembrandt uit Leiden’ gaat niet door

Jan Broekhuizen, veelgevraagd meesterverteller, neemt het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland vanavond mee naar de Gouden Eeuw. Er was destijds een hoofdrol voor Amsterdam, maar ook Leiden, de geboortestad van Rembrandt van Rijn, beleefde een voorspoedige tijd.

Verknocht aan Amsterdam besloot Broekhuizen na zijn pensionering gids in Mokum te worden. Naar aanleiding van enkele grachtenwandelingen met collega-rondleiders, werd hem verzocht een presentatie te houden over burgemeesters van Amsterdam in de Gouden Eeuw. Dat bleek een succes. Daarna heeft hij andere onderwerpen opgepakt en omgezet naar lezingen, ondersteund met beeld en geluid.

 

 

Tijdens deze lezing laat Broekhuizen ons het leven van Rembrandt meebeleven. We maken kennis met Rembrandts ouders en enkele jeugdvrienden en we zien hem naar Amsterdam vertrekken, waar hij Saskia van Uylenburg ontmoet, de liefde van zijn leven. We horen over bewonderaars, leerlingen en opdrachtgevers. En vanzelfsprekend komen ook een aantal kunstwerken van de meester aan de orde.

 

In verband met de Corona-maatregelen gaat deze lezing helaas niet door

Naar nieuws...

HGMK op Twitter: