Over HGMK

Bestuursleden

De bestuursleden van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland zijn allemaal vrijwilligers. Zij leggen op de ledenvergadering verantwoording af voor het gevoerde beleid. Zij worden ook door de leden benoemd.

bestuur-2019

 

Naast het bestuur kent de vereniging ook een grote groep vrijwilligers, die zitting hebben in één der werkgroepen.