">

De onverwachte kanten van het Oer-IJ

Lezing door Piet Kleij, stadsarcheoloog gemeente Zaanstad

De lezing op 25 april gaat over het noordelijk deel van het Oer-IJ, ruwweg het gebied tussen Alkmaar, Uitgeest en Wormer. Hier woonden tussen 1580 en 1680 veel zeevarenden en handelaren waardoor het gebied een zeer maritiem karakter had.

Tegelijkertijd ontstond daar de molenindustrie. Deze industrie verschoof na 1600/1620 richting de Zaan waarna de Zaanstreek uitgroeide tot het eerste industriegebied van Europa.