">

9 mei lezing: Strijd om West-Frisia

Kees Nieuwenhuijsen vertelt over het ontstaan van het graafschap Holland.
In het jaar 885, na de gewelddadige dood van hertog Godfried de Deen, greep de Friese edelman Gerulf de macht in Kennemerland. Die streek werd het centrum van een nieuw graafschap dat aanvankelijk werd aangeduid als West-Frisia en later als Holland. De nakomelingen van Gerulf breidden het erfgoed in de volgende eeuwen uit tot het hele westelijke kustgebied, van het Vlie tot de monding van de Schelde. Bij die groei vloeide veel bloed, niet alleen van Hollands vijanden, maar ook van de Hollandse graven zelf.
Dr. Kees Nieuwenhuijsen (1954, Vlaardingen) studeerde biologie en is werkzaam als informatieanalist. Hij is een enthousiast re-enactor en amateurhistoricus. Veel van zijn publicaties op het gebied van middeleeuwse geschiedenis zijn te vinden op de website www.keesn.nl.
Frisia_05