Nieuws

Geen inloop in de maanden juli en augustus.

Alle activiteiten geannuleerd

Ook het HGMK heeft vanwege de corona-crisis tot nader order alle activiteiten opgeschort. Ook het verschijnen van de periodieke Nieuwsbrief is uitgesteld totdat er meer duidelijkheid is over de termijn waarop we het Huis van Geschiedenis weer kunnen openstellen voor het publiek.

Temeer daar we als vrijwilligersorganisatie vooral werken met en voor mensen in de meest kwetsbare bevolkingsgroepen vinden we het niet verantwoord om onze gasten of onze vrijwilligers voor welke activiteit dan ook uit te nodigen.

We gaan ervan uit dat een ieder ons standpunt zal respecteren.

19 maart 2020,

Het bestuur

10 maart lezing bij The Read Shop

Martin Berendse, auteur van de Historische atlas NL komt op 10 maart bij The Readshop in de Breestraat vertellen ‘hoe Nederland zich bijeen heeft geraapt’. De begin september bij WBOOKS verschenen atlas is een groot succes. De atlas vertelt aan de hand van prachtige historische kaarten en documenten het verhaal van het min of meer toevallige ontstaan van Nederland. Een mooi cadeau voor liefhebbers van lokale, regionale en Nederlandse geschiedenis, historisch beeldmateriaal en cartografie.

 

In de Historische Atlas NL laten auteurs Martin Berendse (voormalig algemeen rijksarchivaris) en Paul Brood (voormalig rijksarchivaris in Drenthe en Groningen) zien dat de begrippen ‘Nederland’ en ‘België’ in de 16e eeuw precies hetzelfde betekenden. In de daarop volgende eeuwen hebben de grote Europese mogendheden er vaak alles aan gedaan om de huidige Benelux onder de voet te lopen of gedeeltelijk te annexeren. Dat plaatsen als Groningen, Zevenaar, Nijmegen, Venlo, Weert, Breda en Hulst tegenwoordig in Nederland liggen, was in het verleden lang niet altijd een uitgemaakte zaak. In de Historische Atlas NL is nauwkeurig te volgen hoe de grenzen van het huidige Nederland tot stand zijn gekomen.

 

Naast eeuwenoude kaarten en documenten uit o.a. het Nationaal Archief, zijn in de atlas enkele oude schoolkaarten opgenomen. Tijdens zijn bezoek neemt Martin Berendse de originele schoolkaarten uit de inleiding van de Historische Atlas NL zelf mee, zodat het een ouderwets avondje “Vaderlandsche geschiedenis” wordt. Hij zal dieper ingaan op de bijzondere verhalen in de atlas over de totstandkoming van Nederland. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan het feit dat “onze” Vaderlandse geschiedenis vooral de “Hollandse geschiedenis” is, terwijl de verhalen van het zuiden, noorden en oosten toch vaak net iets anders zijn.

 

HISTORISCHE ATLAS NL. Hoe Nederlands zichzelf bijeen heeft geraapt. WBOOKS, € 34,95

 

De toegangsprijs van deze lezing is € 5,- per persoon (inclusief koffie/thee). U kunt zich aanmelden in de winkel of mailen naar beverwijk@readshop.nl o.v.v. Lezing Historische Atlas NL.

“Plekken van Plezier”

BEVERWIJK – het landelijk thema van de Open Monumentendagen op zaterdag 14 en zondag 15 september  is dit jaar “Plekken van plezier”. Voorafgaand aan deze Open Monumentendagen wordt op woensdag 11 september om 14.30 uur in Museum Kennemerland aan de Noorderwijkweg 2A een lezing gegeven door Herman Palm onder de titel ‘Zo vierde Beverwijk feest’.

Inlichtingen: www.museumkennemerland.nl.

 

Een opmerkelijke gebeurtenis medio april dit jaar was de afronding van de restauratie van het dak van de voormalige Bisschoppelijke Kweekschool in de Baanstraat. Onderdeel van de werkzaamheden was de verwijdering van het asbest in het gebouw. Omwille van de privacy van de bewoners kan het in 1988 tot 55 appartementen verbouwde schoolgebouw  niet opengesteld worden voor publiek, maar de voltooiing van de werkzaamheden, bekroond met het terugplaatsen van de gerestaureerde weerhaan op de torenspits, is een aanbeveling om het pand van buitenaf te komen bezichtigen.

 

Nieuw dit jaar in de lijst van deelnemende monumenten zijn de Küverbunker Gaasterbos in Rondje Wijk aan Zee en Notariskantoor Batenburg in Huize Westerhout. Ook zijn de Kerkzaal van de Goede Raadkerk en het Tuinhuisje Betje Wolff en Aagje Deken bij Zorgcentrum Lommerlust opengesteld.  Deze monumenten zijn alle op zaterdag 14 september te bezichtigen.

Op zondag 15 september kan de Wijkertoren weer beklommen worden en is het Fort aan de Sint Aagtendijk (het Muziekfort) open, alwaar rondleidingen worden gegeven.

De nieuwe exploitant van het Fort Zuidwijkermeer heeft zijn aanvankelijk beoogde deelname aan Open Monumentendag wegens bijzondere omstandigheden helaas moeten afzeggen.

 

Bij de 12 deelnemende monumenten en bij onder meer de bibliotheek, Stadhuis en buurthuizen is een gratis brochure verkrijgbaar met informatie over de OMD van Beverwijk tot Alkmaar. Op de websites www.openmonumentendag.nl is meer informatie te vinden over de jaarlijks terugkerende monumentendagen.

 

De deelnemers in 2019 zijn:

 

Sint Agathakerk, Breestraat 93. Openstelling: zaterdag 14 september, 13.00-16.00 uur (www.eloyparochie.nl).

De Sint Agathakerk is een rijksmonument en één van de markantste gebouwen van Beverwijk.

 

Grote Kerkmet begraafplaats, Kerkstraat 37 A. Openstelling: zaterdag 14 en zondag 15 september,10.00-17.00 uur. In deze kerk worden geen kerkdiensten meer gehouden. Er worden het gehele jaar door concerten, lezingen, tentoonstellingen en andere evenementen georganiseerd. (www.grotekerkbeverwijk.nl).

 

Wijkertoren (Grote Kerk), Kerkplein. Openstelling: zondag 15 september, 12.00-16.00 uur. De beklimming van de Wijkertoren is afhankelijk van de weersomstandigheden en van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen; e.e.a. ter beoordeling van de organisatie.

(www.grotekerkbeverwijk.nl

 

Tuinhuisje Betje Wolff en Aagje Deken, Peperstraat 17, ingang via Lommerlust. Openstelling: zaterdag 14 september 12.00-17.00 uur.

In de voormalige tuin van de buitenplaats Lommerlust stond het ‘rieten kluisje’ dat tussen 1782 en 1788 dienst deed als werkvertrek van de schrijfster Betje Wolff. In de 19en 20eeuw is het tuinhuisje meermalen verplaatst en ingrijpend vernieuwd.

 

Onze Lieve Vrouw van Goede Raadkerk en Begraafplaats, Arendsweg 59 ingang Galgenweg. Openstelling: zaterdag 14 september 10.00-16.00 uur

Alleen de kerkzaal, de begraafplaats en de naastliggende tuin zijn op Open Monumentendag te bezichtigen. In het kerkgebouw is een kleine expositie over de totstandkoming in twee fases. Het gebouwencomplex wacht een nieuwe bestemming. www.onzelievevrouwvangoederaad.nl

 

Vondelloge Odd Fellows, Prinsesselaan 17-19. Openstelling zaterdag 14 september, 10.00-17.00 uur.

De Vondelloge, lid van de Independent order of Odd Fellows, werd in 1819 opgericht en viert dit jaar zijn tweede eeuwfeest. Tijdens de Open Monumentendag zijn de bezoekers welkom om de bezinningsruimte te bekijken.  www.oddfellows.nl/beverwijk

 

Museum Kennemerland en Historisch Informatie Centrum, Noorderwijkweg 2 A, hoek Westerhoutplein. Openstelling: zaterdag 14 september,10.00-17.00 uur en zondag 15 september 14.00-17.00 uur.

In dit streekmuseum is naast de vaste collectie van o.a. Velser aardewerk en Kinheim tapijten momenteel de expositie “Manse vrouwen van Kennemerland” te zien en te beluisteren.

(www.museumkennemerland.nl en www.hgmk.nl).

Op zondag 15 september start vanaf Museum Kennemerland een fietsexcursie naar het Oer-IJ-gebied (13.00-15.30 uur).

Deelname is gratis, aanmelden via info@oerij.eu onder vermelding van naam, telefoonnummer en ‘Deelname OMD fietsexcursie Beverwijk 15-09-2019’. Inlichtingen: www.oerij.eu.

 

Huize Westerhout, Westerhoutplein 6.

Openstelling Smaeckkamer zaterdag 14 september 10.00 – 15.00 uur en zondag 15 september, 10.00-17.00 uur. www.desmaeckkamer.nl

Openstelling Notariskantoor Batenburg: zaterdag 14 september 10.00-15.00 uur.

Huize Westerhout behoorde oorspronkelijk tot het bezit van de adellijke familie Boreel, maar is in 1962 aangekocht door de gemeente Beverwijk. Na meerdere restauraties is het linkerdeel nu in gebruik als restaurant en het rechterdeel als kantoor van Notaris Batenburg.

 

Fort aan de Sint Aagtendijk (Muziekfort) Vuurlinie 1 (bereikbaar via de St. Aagtendijk en de Waterlinieweg, bij voorkeur per fiets).

Openstelling: zondag 15 september, 10.00 –17.00 uur.

Het Fort aan de Sint Aagtendijk maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam. Tijdens Open Monumentendag zijn er kinderactiviteiten, er wordt muziek gemaakt, er worden rondleidingen gegeven en men kan zich door een echte barbier laten scheren. Inlichtingen: www.muziekfort.nl, www.stichtingfortpop.nl, www.stellingvanamsterdam.nl en www.forten.nl

 

Dorpskerk en begraafplaats, Voorstraat 1 (Julianaplein), Wijk aan Zee. Openstelling op zaterdag 14 september, 10.00-17.00 uur.

De Dorpskerk, oorspronkelijk gewijd aan St. Odulphus, is rond 1420 gebouwd als laat-gotische kruiskerk. De kerkelijke gemeente wordt grotendeels gedragen door vrijwilligers. www.pknbeverwijk.nl

 

Parochiekerk Sint Odulphus en begraafplaats, Sint Odulfstraat 4, Wijk aan Zee. Openstelling zaterdag 14 september, 10.00-17.00 uur.

De kerk is in 1890 gebouwd en gewijd aan de oude schutspatroon St. Odulphus. www.eloyparochie.nl

Küverbunker Gaasterbos in Rondje Wijk aan Zee, Gaasterpad/Julianaweg 75. Openstelling: zaterdag 14 september 13.00-16.00 uur

Deze Duitse personeelsbunker van het type 451a maakt deel uit van het W.N. 122 in het landfront. Hij is goed toegankelijk gemaakt en ingericht als museum over het leven in Wijk aan Zee tijdens de Tweede Wereldoorlog. De bunker is goed te bereiken, maar vanaf de weg moet wel een eindje worden gelopen. www.rondjewijkaanzee.nl en www.antlantikwall-wijkaanzee.nl

test