">

31 januari: lezing voortgezet onderwijs

Op de scholen van de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK) zullen er weinig medewerkers zijn die op de vraag waar ze werken zullen antwoorden dat ze voor SVOK werken. Ze werken immers op het Kennemer College, het Jac. P. Thijsse College of op het Bonhoeffercollege. Maar de geschiedenis van de eigen school of die van de SVOK en haar rechtsvoorgangers zal voor velen, zelfs voor hen die er al een tijdje werken, onbekend zijn. En hetzelfde geldt wellicht voor veel inwoners van Beverwijk, Heemskerk, Castricum en Heiloo.

 

René Vermeer, nu stafmedewerker van SVOK en voormalig directielid van het Jac. P. Thijsse College, heeft een poging gedaan om de geschiedenis van al deze verschillende scholen in kaart te brengen. Volledig is het miischien niet helemaal maar zijn onderzoek geeft wel een aardig beeld van het onderwijs in onze regio na de Tweede Wereldoorlog.

 

Donderdag 31 januari a.s. zal hij zijn verhaal vertellen voor belangstellenden in het Huis van Geschiedenis Midden-Kennemerland.

De aanvang is als altijd om 20:00 uur.