">

28 november: lezing over de verkoop van Beverwijk

Dat Beverwijk, inclusief Wijk aan Zee en Wijk aan Duin, door verkoop z’n zelfstandigheid zou verliezen is nauwelijks voorstelbaar. Toch heeft dit zich werkelijk afgespeeld in een nog niet eens zo grijs verleden. Waarom verzette het stadsbestuur zich tegen deze verkoop? Wat was de invloed van Ambachtsheer Van Harencarspel op het dagelijks leven in de stad?

 

Het komt allemaal aan bod in de lezing van Jan van der Linden op 28 november bij het Historisch Genootschap. Onze voormalige stadsarchivaris heeft tal van alleszins aardige weetjes boven water gehaald. Weten Beverwijkers bijvoorbeeld dat de jaarlijkse harddraverij er is gekomen dankzij de Van Harencarspels?

En wat is er eigenlijk bekend over zijn beweegredenen in de achttiende eeuw om ‘de heerlijkheid Beverwijk’ te kopen? Er werd destijds twintigduizend gulden voor betaald, zo is Jan van der Linden te weten gekomen. Aan rendement –de rekenrente van toen was zo’n 4 procent– bracht het jaarlijks hooguit drie- à vierhonderd gulden op, zo achterhaalde hij.

Frappant is dat er tot nu toe zo weinig bekend is over die “verkoop van Beverwijk”. Hoe een en ander staatkundig in de steel steekt laat de spreker buiten beschouwing. Wel vertelt hij dat de schout – zeg maar de burgemeester – die door Van Harencarspel was aangesteld meer macht had dan z’n evenknie bij de gemeente. De relatie met het stadsbestuur was alleen al daarom niet denderend te noemen.

En Alexander, Van Harencarspel’s zoon, was een feestbeest. Van der Linden dicht Alexander een onecht kind toe, waarvan de nazaten best eens ergens in deze omgeving zouden kunnen wonen…

 

 

HGMK-leden hebben gratis toegang tot de lezing op 28 november, anders kost het 5 euro entree. Aanvang 20u, zaal open van 19:30u; Noorderwijkweg 2a (achter Museum Kennemerland aan het Westerhoutplein in Beverwijk).