">

23 januari: Het gat in de Gierstraat

Het gat in de Gierstraat is een eeuwenlang verhaal tussen stadsbrand en sloop. Het is het verhaal van een woon-winkelhuis en zijn bewoners in de Gierstraat in Haarlem. 

 

Na het succes van haar vorige lezing “Tot op het Bot” (maart 2018) komt Anja van Zalinge, de stadsarcheoloog van Haarlem, bij ons terug voor een nieuwe archeologische lezing: “Het gat in de Gierstraat”. Deze keer komt zij samen met haar collega Maarten Enderman, zodat wij een duo-presentatie krijgen. Maarten heeft speciaal bouw-historisch onderzoek gedaan tijdens de opgraving in de Haarlemse Gierstraat.

Het verhaal begint bij de rampzalige stadsbrand in Haarlem in 1576 en gaat door tot de sloop in 2017.  Achter de 19 eeuwse voorgevel bleken toen twee stadswoningen uit de 16e en 17e eeuw schuil te gaan. En onder de vloer lag een 14e-eeuwse kelder verborgen van een middeleeuws huis dast eerder op deze plek heeft gestaan.

Het bouwafval vertelt ons over de indeling van het huis, de verschillende verbouwingen en het interieur. Het weggegooide huisraad en huishoudelijk afval vertellen ons over de leefstijl en smaak van de bewoners door de eeuwen heen.

Eeuwen verborgen historie, achter de gevel en onder de grond, zijn door archeologen en bouwhistorici weer aan het licht gebracht. Zo is het levensverhaal van dit pand en zijn bewoners ontrafeld en te zien in het gat in de Gierstraat.

Op zondag 26 januari is er gelegenheid om tussen 13 en 17 uur het Archeologisch Museum in Haarlem te bezoeken, waar in een aantal vitrines aandacht aan de opgraving wordt besteed. De toegang is gratis. Het adres is Grote Markt 18 K, dit is onder de Vleeshal. Allicht kunnen we met de belangstellenden na de lezing afspraken maken over het vervoer op de 23e. Er is geen rondleiding aan verbonden daar de tentoonstelling voor zichzelf spreekt, zeker na deze lezing op de 23e!