">

21 november: Nelleke Noordervliet met een ‘opstandige’ lezing

Van november tot januari is de nieuwe tentoonstelling Burcht – Vulkaan – Oase, De Bisschoppelijke Kweekschool van 1906 tot nu te bekijken in Museum Kennemerland. In dat verband organiseert het museum een speciale avond:

 

Op donderdagavond 21 november 2109 komt schrijfster Nelleke Noordervliet naar het Huis van Geschiedenis om een ‘opstandige’ lezing te geven.

 

In Nederland hebben door de eeuwen heen verschillende opstanden gewoed. Ons land is erop gegrondvest. Ondanks de neiging tot polderen wil de vlam van het protest nog weleens flink oplaaien. Nelleke Noordervliet neemt u tijdens deze lezing mee door de geschiedenis met speciale aandacht voor de jaren zestig en de rol die de bisschoppelijke kweekschool te Beverwijk vervulde.

 

Nelleke Noordervliet (Rotterdam, 1945) studeerde Nederlands in Leiden en Utrecht. Rond 1980 begon ze aan een fictief dagboek van Multatuli’s eerste vrouw, barones Everdina Huberta van Wijnbergen. Het boek verscheen uiteindelijk in 1987 als Tine of De dalen waar het leven woont. Meteen werd Noordervliet erkend als een van de belangrijkste hedendaagse Nederlandse schrijvers. Vervolgens publiceerde ze diverse veelgeprezen romans. Behalve in romans en verhalen uitte Noordervliets belangstelling voor geschiedenis zich ook in boeken als Altijd roomboter, over haar overgrootmoeder, en in boeken die ze schreef voor het Rijksmuseum en voor de Amstelhof. In 2012 verscheen de roman Vrij man, de geschiedenis van de 17e eeuwse Menno Molenaar, jurist, arts en dubbelspion.

 

In 2013 schreef Nelleke Noordervliet het Boekenweekessay, getiteld De leeuw en zijn hemd en publiceerde ze Schatplicht, een essaybundel over de actualiteit van het verleden en de historiciteit van het heden.Haar laatst verschenen roman is Aan het eind van de dag, dat volgens NRC NEXT een ‘uitstekende en bijzonder onderhoudende roman’ is geworden. Nelleke Noordervliet is columniste voor Trouw en voor OVT. Haar boeken zijn meermaals genomineerd en bekroond en in verschillende talen vertaald.

 

Donderdagavond 21 november 2019, inloop vanaf 19:30 uur, aanvang 20:00 uur, einde rond 21:30 uur.   Aanmelden verplicht: t.dejong@museumkennemerland.nl

Entreeprijs € 5 voor niet-leden.