voortaan reserveren voor de lezingen

Half oktober beginnen we weer met een nieuwe serie lezingen, onder voorbehoud van eventuele nieuwe maatregelen van de overheid in het kader van de corona-pandemie. De lezingen zullen voorlopig plaatsvinden in het gebouw van de BHK aan de Groenelaan in Beverwijk, omdat we daar meer mensen kunnen ontvangen dan in ons eigen Huis van Geschiedenis (40 in plaats van 20).

Omdat het aantal plaatsen toch nog beperkt is, èn om te kunnen registreren wie er aanwezig zijn geweest is het voortaan wel noodzakelijk dat alle bezoekers vooraf reserveren. U vindt hier ons on-line reserveringssysteem. Maar let op: u kunt niet eerder dan 14 dagen van tevoren inschrijven.

De toegang wordt voor niet-leden € 7,–; leden betalen voortaan ook € 2,50 maar dit is inclusief koffie of thee. U kunt gewoon bij de entree betalen, maar niet met PIN en het liefst gepast.

Geen inloop in de maanden juli en augustus.

Alle activiteiten geannuleerd

Ook het HGMK heeft vanwege de corona-crisis tot nader order alle activiteiten opgeschort. Ook het verschijnen van de periodieke Nieuwsbrief is uitgesteld totdat er meer duidelijkheid is over de termijn waarop we het Huis van Geschiedenis weer kunnen openstellen voor het publiek.

Temeer daar we als vrijwilligersorganisatie vooral werken met en voor mensen in de meest kwetsbare bevolkingsgroepen vinden we het niet verantwoord om onze gasten of onze vrijwilligers voor welke activiteit dan ook uit te nodigen.

We gaan ervan uit dat een ieder ons standpunt zal respecteren.

19 maart 2020,

Het bestuur

10 maart lezing bij The Read Shop

Martin Berendse, auteur van de Historische atlas NL komt op 10 maart bij The Readshop in de Breestraat vertellen ‘hoe Nederland zich bijeen heeft geraapt’. De begin september bij WBOOKS verschenen atlas is een groot succes. De atlas vertelt aan de hand van prachtige historische kaarten en documenten het verhaal van het min of meer toevallige ontstaan van Nederland. Een mooi cadeau voor liefhebbers van lokale, regionale en Nederlandse geschiedenis, historisch beeldmateriaal en cartografie.

 

In de Historische Atlas NL laten auteurs Martin Berendse (voormalig algemeen rijksarchivaris) en Paul Brood (voormalig rijksarchivaris in Drenthe en Groningen) zien dat de begrippen ‘Nederland’ en ‘België’ in de 16e eeuw precies hetzelfde betekenden. In de daarop volgende eeuwen hebben de grote Europese mogendheden er vaak alles aan gedaan om de huidige Benelux onder de voet te lopen of gedeeltelijk te annexeren. Dat plaatsen als Groningen, Zevenaar, Nijmegen, Venlo, Weert, Breda en Hulst tegenwoordig in Nederland liggen, was in het verleden lang niet altijd een uitgemaakte zaak. In de Historische Atlas NL is nauwkeurig te volgen hoe de grenzen van het huidige Nederland tot stand zijn gekomen.

 

Naast eeuwenoude kaarten en documenten uit o.a. het Nationaal Archief, zijn in de atlas enkele oude schoolkaarten opgenomen. Tijdens zijn bezoek neemt Martin Berendse de originele schoolkaarten uit de inleiding van de Historische Atlas NL zelf mee, zodat het een ouderwets avondje “Vaderlandsche geschiedenis” wordt. Hij zal dieper ingaan op de bijzondere verhalen in de atlas over de totstandkoming van Nederland. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan het feit dat “onze” Vaderlandse geschiedenis vooral de “Hollandse geschiedenis” is, terwijl de verhalen van het zuiden, noorden en oosten toch vaak net iets anders zijn.

 

HISTORISCHE ATLAS NL. Hoe Nederlands zichzelf bijeen heeft geraapt. WBOOKS, € 34,95

 

De toegangsprijs van deze lezing is € 5,- per persoon (inclusief koffie/thee). U kunt zich aanmelden in de winkel of mailen naar beverwijk@readshop.nl o.v.v. Lezing Historische Atlas NL.