Nieuws

2x lezing over de industriële familie van Hattum

Op donderdagavond 1 maart aanvang 20 uur en op woensdagmiddag 7 maart aanvang 14.30 uur, komt de inmiddels welbekende spreker Herman Palm twee keer hetzelfde verhaal afsteken over de familie van Hattum. U kunt dus kiezen! De zaal gaat steeds een half uur van tevoren open. Entree € 5,- voor leden van het HGMK gratis.

Huis van Hattum

Velserweg 10 was het huis

De industriële en welgestelde familie van Hattum was in Beverwijk wel bekend. Het kantoor van van Hattum en Blankevoort was er gevestigd, later op de hoek van de Vondellaan en Velserweg op de plek van het eerste woonhuis (zie foto). Mevrouw van Hattum-Dekker schonk de harmonie hun verenigingsgebouw aan de Groenelaan.

BORDESSCENE SCHEYBEECK

in het midden mevr. van Hattum-Dekker op het bordes van Scheybeeck

De spreker heeft een oud fotoalbum van de familie in bezit gekregen en is toen in de familiegeschiedenis gedoken. Die bleek bleek veel interessanter en uitgebreider te zijn dan tot nu toe bekend. Zo bleek er ook een relatie met Zeeland te zijn.

Versailles2

Hierover heeft Anna van Suchtelen een boek geschreven “Versailles aan de Schelde”. Hierin komt de Zeeuwse van Hattum-familie ter sprake en het riante landhuis met park in Ellewoutsdijk (Zuid-Beveland). Het boek kan gesigneerd worden door de schrijfster, want het is bij ons te koop tijdens de lezingen voor € 25,-, maar HGMK leden krijgen korting.

Nog één keer film “Soldaat onder het zand”

Op woensdagmiddag 21 februari (om 14.30 uur) zal voor de tweede film “Soldaat onder het zand” van Pauline van Vliet worden vertoond in het Huis van Geschiedenis, Noorderwijkweg 2a in Beverwijk. De zaal gaat een half uur van tevoren open. De film zal zonder pauze worden vertoond en duurt ongeveer 40 minuten. Vooraf en na afloop kunt u een kopje koffie/thee krijgen. Gratis toegang voor HGMK-leden, anderen betalen € 5,- entree.

Soldaten in het Huis van Hilde

Links een Engelse soldaat en rechts een Rus in het Huis van Hilde

De film gaat over de slag bij Castricum op 6 oktober 1799, die een einde maakte aan de inval van Engelsen en Russen in Noord-Holland. Er werd namelijk hierna een overeenkomst gesloten tussen de Fransen en invallers, waarbij zij een vrije aftocht kregen die op 30 november moest zijn voltooid.

Ook kunt u nog het “Dagverhaal der doormarcherende troepen” voor € 5,- aanschaffen, een oude HGMK-uitgave die in de vorm van een dagboek de troepenbewegingen door Beverwijk uit die tijd beschrijft met alle gevolgen van dien, zoals inkwartiering en voeding voor soldaten en paarden.

Lezing Burgerlijke Stand op 1 februari

Op donderdagavond 1 februari komt dhr. Wim Zondag zijn voordracht houden over de burgerlijke stand en naamrecht vanaf ongeveer 1800. Als extra bezienswaardigheid laat hij ook enkele akten zien van het koninklijk huis. Aanvang 20 uur in het Huis van Geschiedenis, Noorderwijkweg 2a in Beverwijk. Toegang € 5,-, leden HGMK gratis.

De burgerlijke stand is in ons land ingevoerd tijdens de Franse tijd (Napoleon) in 1811/1812. Daarmee werd het een overheidstaak en was het geen kerkelijke taak meer. Er worden door de spreker veel voorbeelden gegeven van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten vanaf 1800 tot heden.Ook hoe wij aan onze achternamen zijn gekomen.

akte 1821

Kortom een leerzaam en geamuseerd kijkje in de keuken van de burgerlijke stand en het naamrecht in Nederland.

18 januari: Lezing over de Stelling van Amsterdam

Deze avond zal René Ros ons meenemen in zijn verhaal over de Stelling van Amsterdam. Aan de hand van een film over verdedigingswerken en een verhaal over vooral de westzijde van de Stelling wordt dit weer een boeiende avond. Aanvang 20:00 uur, zaal open vanaf 19:30 uur.

IMG_4517

“Popfort”aan de Sint Aagtendijk

 

Leden HGMK hebben gratis toegang, anderen betalen € 5,- entree.

Reserveren hoeft niet meer, maar vol=vol.

 

Naar nieuws...

HGMK op Twitter: