Nieuws

De onverwachte kanten van het Oer-IJ

Lezing door Piet Kleij, stadsarcheoloog gemeente Zaanstad

De lezing op 25 april gaat over het noordelijk deel van het Oer-IJ, ruwweg het gebied tussen Alkmaar, Uitgeest en Wormer. Hier woonden tussen 1580 en 1680 veel zeevarenden en handelaren waardoor het gebied een zeer maritiem karakter had.

Tegelijkertijd ontstond daar de molenindustrie. Deze industrie verschoof na 1600/1620 richting de Zaan waarna de Zaanstreek uitgroeide tot het eerste industriegebied van Europa.

9 mei lezing: Strijd om West-Frisia

Kees Nieuwenhuijsen vertelt over het ontstaan van het graafschap Holland.
In het jaar 885, na de gewelddadige dood van hertog Godfried de Deen, greep de Friese edelman Gerulf de macht in Kennemerland. Die streek werd het centrum van een nieuw graafschap dat aanvankelijk werd aangeduid als West-Frisia en later als Holland. De nakomelingen van Gerulf breidden het erfgoed in de volgende eeuwen uit tot het hele westelijke kustgebied, van het Vlie tot de monding van de Schelde. Bij die groei vloeide veel bloed, niet alleen van Hollands vijanden, maar ook van de Hollandse graven zelf.
Dr. Kees Nieuwenhuijsen (1954, Vlaardingen) studeerde biologie en is werkzaam als informatieanalist. Hij is een enthousiast re-enactor en amateurhistoricus. Veel van zijn publicaties op het gebied van middeleeuwse geschiedenis zijn te vinden op de website www.keesn.nl.
Frisia_05

Zo vierde Beverwijk feest!

Herman Palm heeft de (beeld)archieven doorgespit op het thema van de nieuwe tentoonstelling in Museum Kennemerland en laat op woensdag 10 april bij het HGMK zien hoe er in Beverwijk in vroeger dagen werd feestgevierd. Want feestvieren, dat konden ze in Beverwijk! De Herdenkingsfeesten, Kroningsfeesten en Bevrijdingsfeesten besloegen dikwijls meerdere dagen en er werden enorme decors op grote feesttereinen voor opgericht.

 

De spreker heeft ons al eerder verrast met spraakmakende ontdekkingen en zal ons ook deze keer tonen dat er nog heel wat nieuws aan de Beverwijkse geschiedenis valt te ontdekken.

 

De lezing is een herhaling van de voorstelling op 14 maart en zal op 11 september nog eens herhaald worden; dan in het kader van de Open Monumentedagen die dit jaar als thema Plekken van plezier hebben.

28 maart lezing DE WOEDE VAN ABRAHAM

 

De bekende schrijfster Conny Braam komt naar Beverwijk.

Zij zal op uitnodiging van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland een lezing verzorgen over haar roman “De Woede van Abraham”.

In verband met de verwachte grote belangstelling zal deze lezing niet plaatsvinden in het Huis van Geschiedenis maar in het BHK-gebouw aan de Groenelaan 74.

 

De woede van Abraham is een meeslepende roman over liefde, uitbuiting en verzet, tegen de achtergrond van een vergeten episode in de vaderlandse geschiedenis.

Het boek verscheen in 2000 en verhaalt over pachtboer Nicolas Abraham die in 1864 moet aanzien hoe, dwars door zijn geliefde Breesaap, het Noordzeekanaal gegraven wordt. Duizenden doodarme polderwerkers trekken naar de duinen bij Velsen. Het helse graafwerk en de keiharde belangen van de Amsterdamse Kanaalmaatschappij roepen de razernij op van het werkvolk, dat onder mensonterende omstandigheden moet werken. Voor Nicolas en Julia Abraham en hun dochter Lena leidt de graverij tot een dramatische verandering in hun bestaan. Als het kanaal in 1876 officieel geopend wordt, zal Abraham op zijn laatste vlucht gedreven worden.

Aanvang: 20:00 uur; Zaal open vanaf 19:30 uur. Toegang € 5,- (leden HGMK gratis)

Naar nieuws...

HGMK op Twitter: