Over HGMK

Bestuursleden

De bestuursleden van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland zijn allemaal vrijwilligers. Zij leggen op de ledenvergadering verantwoording af voor het gevoerde beleid. Zij worden ook door de leden benoemd.

 

Naast het bestuur kent de vereniging ook een grote groep vrijwilligers, die zitting hebben in één der werkgroepen.