Nieuws

“Plekken van Plezier”

BEVERWIJK – het landelijk thema van de Open Monumentendagen op zaterdag 14 en zondag 15 september  is dit jaar “Plekken van plezier”. Voorafgaand aan deze Open Monumentendagen wordt op woensdag 11 september om 14.30 uur in Museum Kennemerland aan de Noorderwijkweg 2A een lezing gegeven door Herman Palm onder de titel ‘Zo vierde Beverwijk feest’.

Inlichtingen: www.museumkennemerland.nl.

 

Een opmerkelijke gebeurtenis medio april dit jaar was de afronding van de restauratie van het dak van de voormalige Bisschoppelijke Kweekschool in de Baanstraat. Onderdeel van de werkzaamheden was de verwijdering van het asbest in het gebouw. Omwille van de privacy van de bewoners kan het in 1988 tot 55 appartementen verbouwde schoolgebouw  niet opengesteld worden voor publiek, maar de voltooiing van de werkzaamheden, bekroond met het terugplaatsen van de gerestaureerde weerhaan op de torenspits, is een aanbeveling om het pand van buitenaf te komen bezichtigen.

 

Nieuw dit jaar in de lijst van deelnemende monumenten zijn de Küverbunker Gaasterbos in Rondje Wijk aan Zee en Notariskantoor Batenburg in Huize Westerhout. Ook zijn de Kerkzaal van de Goede Raadkerk en het Tuinhuisje Betje Wolff en Aagje Deken bij Zorgcentrum Lommerlust opengesteld.  Deze monumenten zijn alle op zaterdag 14 september te bezichtigen.

Op zondag 15 september kan de Wijkertoren weer beklommen worden en is het Fort aan de Sint Aagtendijk (het Muziekfort) open, alwaar rondleidingen worden gegeven.

De nieuwe exploitant van het Fort Zuidwijkermeer heeft zijn aanvankelijk beoogde deelname aan Open Monumentendag wegens bijzondere omstandigheden helaas moeten afzeggen.

 

Bij de 12 deelnemende monumenten en bij onder meer de bibliotheek, Stadhuis en buurthuizen is een gratis brochure verkrijgbaar met informatie over de OMD van Beverwijk tot Alkmaar. Op de websites www.openmonumentendag.nl is meer informatie te vinden over de jaarlijks terugkerende monumentendagen.

 

De deelnemers in 2019 zijn:

 

Sint Agathakerk, Breestraat 93. Openstelling: zaterdag 14 september, 13.00-16.00 uur (www.eloyparochie.nl).

De Sint Agathakerk is een rijksmonument en één van de markantste gebouwen van Beverwijk.

 

Grote Kerkmet begraafplaats, Kerkstraat 37 A. Openstelling: zaterdag 14 en zondag 15 september,10.00-17.00 uur. In deze kerk worden geen kerkdiensten meer gehouden. Er worden het gehele jaar door concerten, lezingen, tentoonstellingen en andere evenementen georganiseerd. (www.grotekerkbeverwijk.nl).

 

Wijkertoren (Grote Kerk), Kerkplein. Openstelling: zondag 15 september, 12.00-16.00 uur. De beklimming van de Wijkertoren is afhankelijk van de weersomstandigheden en van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen; e.e.a. ter beoordeling van de organisatie.

(www.grotekerkbeverwijk.nl

 

Tuinhuisje Betje Wolff en Aagje Deken, Peperstraat 17, ingang via Lommerlust. Openstelling: zaterdag 14 september 12.00-17.00 uur.

In de voormalige tuin van de buitenplaats Lommerlust stond het ‘rieten kluisje’ dat tussen 1782 en 1788 dienst deed als werkvertrek van de schrijfster Betje Wolff. In de 19en 20eeuw is het tuinhuisje meermalen verplaatst en ingrijpend vernieuwd.

 

Onze Lieve Vrouw van Goede Raadkerk en Begraafplaats, Arendsweg 59 ingang Galgenweg. Openstelling: zaterdag 14 september 10.00-16.00 uur

Alleen de kerkzaal, de begraafplaats en de naastliggende tuin zijn op Open Monumentendag te bezichtigen. In het kerkgebouw is een kleine expositie over de totstandkoming in twee fases. Het gebouwencomplex wacht een nieuwe bestemming. www.onzelievevrouwvangoederaad.nl

 

Vondelloge Odd Fellows, Prinsesselaan 17-19. Openstelling zaterdag 14 september, 10.00-17.00 uur.

De Vondelloge, lid van de Independent order of Odd Fellows, werd in 1819 opgericht en viert dit jaar zijn tweede eeuwfeest. Tijdens de Open Monumentendag zijn de bezoekers welkom om de bezinningsruimte te bekijken.  www.oddfellows.nl/beverwijk

 

Museum Kennemerland en Historisch Informatie Centrum, Noorderwijkweg 2 A, hoek Westerhoutplein. Openstelling: zaterdag 14 september,10.00-17.00 uur en zondag 15 september 14.00-17.00 uur.

In dit streekmuseum is naast de vaste collectie van o.a. Velser aardewerk en Kinheim tapijten momenteel de expositie “Manse vrouwen van Kennemerland” te zien en te beluisteren.

(www.museumkennemerland.nl en www.hgmk.nl).

Op zondag 15 september start vanaf Museum Kennemerland een fietsexcursie naar het Oer-IJ-gebied (13.00-15.30 uur).

Deelname is gratis, aanmelden via info@oerij.eu onder vermelding van naam, telefoonnummer en ‘Deelname OMD fietsexcursie Beverwijk 15-09-2019’. Inlichtingen: www.oerij.eu.

 

Huize Westerhout, Westerhoutplein 6.

Openstelling Smaeckkamer zaterdag 14 september 10.00 – 15.00 uur en zondag 15 september, 10.00-17.00 uur. www.desmaeckkamer.nl

Openstelling Notariskantoor Batenburg: zaterdag 14 september 10.00-15.00 uur.

Huize Westerhout behoorde oorspronkelijk tot het bezit van de adellijke familie Boreel, maar is in 1962 aangekocht door de gemeente Beverwijk. Na meerdere restauraties is het linkerdeel nu in gebruik als restaurant en het rechterdeel als kantoor van Notaris Batenburg.

 

Fort aan de Sint Aagtendijk (Muziekfort) Vuurlinie 1 (bereikbaar via de St. Aagtendijk en de Waterlinieweg, bij voorkeur per fiets).

Openstelling: zondag 15 september, 10.00 –17.00 uur.

Het Fort aan de Sint Aagtendijk maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam. Tijdens Open Monumentendag zijn er kinderactiviteiten, er wordt muziek gemaakt, er worden rondleidingen gegeven en men kan zich door een echte barbier laten scheren. Inlichtingen: www.muziekfort.nl, www.stichtingfortpop.nl, www.stellingvanamsterdam.nl en www.forten.nl

 

Dorpskerk en begraafplaats, Voorstraat 1 (Julianaplein), Wijk aan Zee. Openstelling op zaterdag 14 september, 10.00-17.00 uur.

De Dorpskerk, oorspronkelijk gewijd aan St. Odulphus, is rond 1420 gebouwd als laat-gotische kruiskerk. De kerkelijke gemeente wordt grotendeels gedragen door vrijwilligers. www.pknbeverwijk.nl

 

Parochiekerk Sint Odulphus en begraafplaats, Sint Odulfstraat 4, Wijk aan Zee. Openstelling zaterdag 14 september, 10.00-17.00 uur.

De kerk is in 1890 gebouwd en gewijd aan de oude schutspatroon St. Odulphus. www.eloyparochie.nl

Küverbunker Gaasterbos in Rondje Wijk aan Zee, Gaasterpad/Julianaweg 75. Openstelling: zaterdag 14 september 13.00-16.00 uur

Deze Duitse personeelsbunker van het type 451a maakt deel uit van het W.N. 122 in het landfront. Hij is goed toegankelijk gemaakt en ingericht als museum over het leven in Wijk aan Zee tijdens de Tweede Wereldoorlog. De bunker is goed te bereiken, maar vanaf de weg moet wel een eindje worden gelopen. www.rondjewijkaanzee.nl en www.antlantikwall-wijkaanzee.nl

filmpje over kasteel Oosterwijk

Afgelopen voorjaar heeft Stefan Schoorl in de opdracht van de gemeente Beverwijk met medewerking van Wies Tesselaar en stadsdichter Isa van Klaveren twee filmpjes gemaakt over twee Beverwijkse monumenten.

Met deze filmpjes wil de gemeente onze monumenten op een eigentijdse manier onder de aandacht brengen van onze inwoners. Het eerste filmpje gaat over Kasteel Oosterwijk. Volgende maand is een ander Beverwijks monument aan de beurt.

We vragen Beverwijkers en Wijk aan Zeeërs suggesties te doen voor een derde en vierde monument dat op deze manier in het zonnetje kan worden gezet.

Het idee om op deze manier monumenten onder de aandacht te brengen is afkomstig van de werkgroep Koester het Erfgoed. Hierin zitten vertegenwoordigers van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland, Museum Kennemerland, Kennemer Theater, Centrum voor de Kunsten, Bibliotheek IJmond Noord en de gemeente Beverwijk.

Het eerste filmpje is hier te vinden.

Veel kijkplezier!

Lezing over 42 kilometer onderzoek naar 4500 jaar bewoning

 

De archeologie van de Westfrisiaweg in Huis van Hilde

 

2 mei 2019 – Lezing  8 in de serie ‘Hilde kan me nog meer vertellen’:

 

 

De archeologie van de Westfrisiaweg: 42 kilometer onderzoek naar 4500 jaar bewoning

  • Spreker: Carla Soonius
  • Onderwerp:Opgravingen WestFrisiaweg N23 (deel 2)

 

Carla Soonius, regio-archeoloog in West-Friesland en deels werkzaam bij projectbureau Westfrisiaweg van de provincie Noord-Holland, is donderdag 2 mei in Huis van Hilde in Castricum om een lezing te geven over de opgravingen bij de Westfrisiaweg / N23.

Carla Soonius vertelt deze avond over het archeologische onderzoek bij de Westfrisiaweg / N23. De aanleg van de weg bood de mogelijkheid om uitgebreid archeologisch onderzoek te doen van west naar oost door de hele regio West-Friesland. Vanaf 2013 werd dit onderzoek in opdracht van de provincie Noord-Holland door Archol bv en ADC ArcheoProjecten uitgevoerd.

Carla Soonius schetst aan de hand van de gedane opgravingen een beeld van de bewoning vanaf ca. 2500 voor Christus tot in de 20steeeuw. Duidelijk is dat de mens steeds een grote invloed heeft gehad op deze regio en zijn stempel heeft achtergelaten. Het onderzoek bleek ook een uitgelezen kans te zijn voor samenwerking tussen de wetenschap en bedrijven die waren betrokken bij de aanleg van de weg. De bestaande onderzoeksgroep ‘Farmers of the Coast’ van de Universiteit Leiden is uitgebreid betrokken bij de opgravingen. Het projectbureau van de provincie heeft deze ‘kruisbestuiving’ van wetenschap en bedrijfsleven aangestuurd.

 

De vondsten van de opgraving in de tentoonstelling ´Liefs van Julia´
´Liefs van Julia´ presenteert de resultaten van deze grootste opgraving in Noord-Holland ooit in voorbereiding op de werkzaamheden aan de N23 (in 2013-2017). De nieuwe tentoonstelling is op 19 april geopend voor publiek! Topvondsten, waaronder de beroemde Bronsschat van Medemblik, zijn er te zien en je ontmoet Julia, wiens gezicht met forensische technieken is gereconstrueerd. Met de spectaculaire virtual reality-tourneem je letterlijk een kijkje in de Bronstijd!

  • Lezing: Carla Soonius
  • Titel: De archeologie van de Westfrisiaweg: 42 kilometer onderzoek naar 4500 jaar bewoning.
  • Donderdag 02 mei 2019, 20-22 uur. Huis van Hilde, Westerplein 6, 1901 NA, Castricum.
  • Kaarten 10 euro, inclusief koffie (vrienden van het Oer-IJ 10 procent korting)
  • Reserveren via oerij.eu. Een kaartje kopen op de avond van de lezing aan de kassa bij Huis van Hilde kan ook. Voor meer info bel 06 1445 1564.

Nieuwjaarsreceptie 3 januari

Altijd weer gezellig, die Nieuwjaarsreceptie van HGMK en Museum Kennemerland in het Huis van Geschiedenis! Vanaf 19:00 uur bent u welkom om onder het genot van een drankje en een heerlijk hapje van La Contea terug te blikken op het afgelopen jaar en de plannen en ambities voor 2019 door te nemen met alle vrijwilligers en bestuursleden.

 

Ook onze buren, leden van de omliggende historische verenigingen en andere belangstellenden zijn van harte welkom om een toost op het nieuwe jaar te komen uitbrengen!

test