Nieuwjaarsreceptie 3 januari

Altijd weer gezellig, die Nieuwjaarsreceptie van HGMK en Museum Kennemerland in het Huis van Geschiedenis! Vanaf 19:00 uur bent u welkom om onder het genot van een drankje en een heerlijk hapje van La Contea terug te blikken op het afgelopen jaar en de plannen en ambities voor 2019 door te nemen met alle vrijwilligers en bestuursleden.

 

Ook onze buren, leden van de omliggende historische verenigingen en andere belangstellenden zijn van harte welkom om een toost op het nieuwe jaar te komen uitbrengen!

22 december: boekpresentatie Goede Raad

Vandaag verschijnt het langverwachte boek over de meer dan 100-jarige geschiedenis van de Onze Lieve Vrouwe van Goede Raad kerk: “Lang leve de Klompenkerk”.

 

Tussen 13:30 en 14:00 zal er een korte bijeenkomst voor genodigden zijn, waarbij de eerste exemplaren van het 280 pagina’s tellende boek worden aangeboden. Daarna zal in de Goede Raadkerk de verkoop starten. Het boek kost € 22,–.  Leden van de geloofsgemeenschap van de Goede Raad en HGMK-leden betalen op vertoon van hun ledenpas €18,–

Vervangende lezing op donderdag 6 december

Als vervolg op het busproject van de Stichting Kist zou op donderdag 6 december een gesprek plaatsvinden met Otto Kraan, over het werken bij de Hoogovens rond de Tweede Wereldoorlog. Door omstandigheden kan dit gesprek niet doorgaan.

 

Pauline van Vliet van de Stichting Kist zal vanavond in plaats daarvan een alternatief programma presenteren, waarin ze gebruik zal maken van de interviews van Otto Kraan, aangevuld met beeldmateriaal dat ze in het Hoogovensmuseum tegenkwam. Ook zal ze verslag doen van de belevenissen met de Verhalenbus, waarmee ze in de afgelopen weken door de provincie heeft rondgetrokken, en ons alvast een inkijkje gunnen in haar nieuwe project over de komst van vrouwen op de werkvloer bij Hoogovens.

 

De avond zal een geïmproviseerd karakter hebben waarbij het thema Oral History van verschillende kanten belicht zal worden. Er zal voor de bezoekers ruim gelegenheid zijn om ook zelf een bijdrage te leveren.

Lezing in Huis van Hilde over keramiek en glaswerk en de strijd tussen Oranjegezinden en Patriotten

Archeoloog Wytze Stellingwerf vertelt over het dagelijks leven rond 1800

 

Wat kan serviesgoed uit de periode rond 1800 ons vertellen over de leden van de Patriotten-beweging en de aanhangers van het Huis Oranje in de 18de en 19de eeuw? Dat wordt duidelijk in de tweede lezing uit de serie ‘Hilde kan me nog meer vertellen 2.0’ van Stichting Oer-IJ en Huis van Hilde op 25 oktober. Het thema is gerelateerd aan de nieuwe tentoonstelling over de invasie van 1799. In de eerste lezing stonden de oorlogshandelingen centraal, nu wordt juist het dagelijks leven in die tijd belicht. Archeoloog en materiaalspecialist Wytze Stellingwerf doet dat aan de hand van keramiek en glaswerk dat bij archeologische opgravingen is gevonden.

 

 

Tijdens archeologisch onderzoek worden zo nu en dan scherven van voorwerpen gevonden die versierd zijn met het portret van Prins Willem V of met een afbeelding van de Hollandse Maagd, omgeven met de leus ´Voor Vryheid en Vaderland´. In musea worden soortgelijke voorwerpen bewaard en tentoongesteld. Het zijn stille getuigen van een ernstig politiek conflict tussen de Oranjegezinden en de Patriotten, rond de achttiende eeuw. Aan de hand van diverse voorwerpen belicht Stellingwerf het dagelijks leven in de tijd van de Revoluties. Duidelijk is dat de politieke strijd zich niet enkel op straat afspeelde, maar ook bij mensen thuis aan tafel. Een dergelijke strijd is van grote invloed op het dagelijks leven van burgers.

 

Wytze Stellingwerf is werkzaam als archeoloog en materiaalspecialist bij Archeologie West-Friesland. Zijn masterscriptie “The Patriot behind the pot. A historical an archeological study of ceramics, glassware and politics in the Dutch Household of the Revolutionary Era: 1780-1815” is genomineerd voor drie prijzen en zal binnenkort in boekvorm worden gepubliceerd.

 

Lezing Wytze Stellingwerf; ‘Pannen, Potten en Patriotten: keramiek en glaswerk in de tijd van Revolutie, 1780-1815

  • Donderdag 25 oktober 2018, 20-22 uur, Huis van Hilde
  • Kaarten 10 euro, inclusief koffie(vrienden van het Oer-IJ 10 procent korting)
  • Inschrijving en informatie: 023-5143247, huisvanhilde.nl of oerij.eu
  • Volgende lezing: donderdag 15 november 2018