Lezing in Huis van Hilde over keramiek en glaswerk en de strijd tussen Oranjegezinden en Patriotten

Archeoloog Wytze Stellingwerf vertelt over het dagelijks leven rond 1800

 

Wat kan serviesgoed uit de periode rond 1800 ons vertellen over de leden van de Patriotten-beweging en de aanhangers van het Huis Oranje in de 18de en 19de eeuw? Dat wordt duidelijk in de tweede lezing uit de serie ‘Hilde kan me nog meer vertellen 2.0’ van Stichting Oer-IJ en Huis van Hilde op 25 oktober. Het thema is gerelateerd aan de nieuwe tentoonstelling over de invasie van 1799. In de eerste lezing stonden de oorlogshandelingen centraal, nu wordt juist het dagelijks leven in die tijd belicht. Archeoloog en materiaalspecialist Wytze Stellingwerf doet dat aan de hand van keramiek en glaswerk dat bij archeologische opgravingen is gevonden.

 

 

Tijdens archeologisch onderzoek worden zo nu en dan scherven van voorwerpen gevonden die versierd zijn met het portret van Prins Willem V of met een afbeelding van de Hollandse Maagd, omgeven met de leus ´Voor Vryheid en Vaderland´. In musea worden soortgelijke voorwerpen bewaard en tentoongesteld. Het zijn stille getuigen van een ernstig politiek conflict tussen de Oranjegezinden en de Patriotten, rond de achttiende eeuw. Aan de hand van diverse voorwerpen belicht Stellingwerf het dagelijks leven in de tijd van de Revoluties. Duidelijk is dat de politieke strijd zich niet enkel op straat afspeelde, maar ook bij mensen thuis aan tafel. Een dergelijke strijd is van grote invloed op het dagelijks leven van burgers.

 

Wytze Stellingwerf is werkzaam als archeoloog en materiaalspecialist bij Archeologie West-Friesland. Zijn masterscriptie “The Patriot behind the pot. A historical an archeological study of ceramics, glassware and politics in the Dutch Household of the Revolutionary Era: 1780-1815” is genomineerd voor drie prijzen en zal binnenkort in boekvorm worden gepubliceerd.

 

Lezing Wytze Stellingwerf; ‘Pannen, Potten en Patriotten: keramiek en glaswerk in de tijd van Revolutie, 1780-1815

 • Donderdag 25 oktober 2018, 20-22 uur, Huis van Hilde
 • Kaarten 10 euro, inclusief koffie(vrienden van het Oer-IJ 10 procent korting)
 • Inschrijving en informatie: 023-5143247, huisvanhilde.nl of oerij.eu
 • Volgende lezing: donderdag 15 november 2018

HKV Excursie Provinciaal Depot voor Archeologie

De Historische kring Velsen organiseert een rondleiding bij het provinciaal depot voor Archeologie in het Huis van Hilde. Er zijn ook voor HGMK-leden nog enkele plaatsen over.

 
De heer Martin Veen ontvangt ons op onderdag 18 oktober om 14.00 uur in het depot en leidt ons rond. De duur van de rondleiding hangt mede af van de interesse en de vragen van ons als bezoeker.

Omdat we toegang via de balie van het Huis van Hilde krijgen, kunnen we na afloop nog tot 17.00 uur genieten van de expositie(s) van het Huis van Hilde.

 

Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen aan deze excursie. Deelname geschiedt op volgorde van aanmelding, en vol=vol. Aanmelden s.v.p. via graafsma@quicknet.nl of 023-8882773.

Kosten voor deelname zijn € 5,00 per persoon, s.v.p. voor aanvang van de excursie contant en gepast te voldoen.

Huis van Hilde, 4 oktober: Lezing over de invasie in 1799

Archeoloog Sjeng Dautzenberg belicht de slag bij Castricum van 6 oktober 1799

 

De lezingenserie ‘Hilde kan me nog meer vertellen 2.0’ van Stichting Oer-IJ en Huis van Hilde start op 4 oktober met een lezing over de Tweede Coalitieoorlog en de Slag bij Castricum van 6 oktober 1799. Naast historische details van de strijd presenteert archeoloog Sjeng Dautzenberg de vondsten en sporen die daar in Noord-Holland nog van over zijn. De strijd is ook het thema van de nieuwe tentoonstelling, die deze avond speciaal voor het lezingpubliek open is. De net onthulde gezichtsreconstructie van een gesneuvelde Russische soldaat is te zien, evenals het skelet dat zeer recent bij Bergen is ontdekt.

 

In 1799 woedde er een oorlog die maar liefst 40.000 man in Noord-Holland op de been bracht; de Tweede Coalitieoorlog waarin de revolutionaire Franse Republiek tegenover Groot-Brittannië, Rusland en Oostenrijk stond. De Bataafse Republiek had de zijde van de Fransen gekozen. De invasie op de Nederlandse kust had als doel de Fransen te verdrijven en de macht van Stadhouder Willem V te herstellen.

 

Dautzenberg belicht de aanloop naar en het verloop van de strijd, en presenteert de archeologische vondsten van de laatste jaren; skeletmateriaal, uniformknopen en persoonlijke bezittingen van soldaten. Na 41 dagen strijd lag Noord-Holland bezaaid met dode en zieke soldaten. 20.000 Britten waren overleden, vermist of gewond, 5.000 Nederlandse militairen verloren het leven. Van de invasie zijn weinig sporen over, maar wanneer zand in de duinen verstuift komen er nog wel eens skeletten of lichaamsdelen tevoorschijn.

 

Sjeng Dautzenberg is sinds 1998 archeoloog bij onderzoeksbureau Hollandia archeologen in Zaandijk. Hij is vaak betrokken bij het onderzoek naar vondsten in het duingebied. Daarbij gaat het regelmatig om stoffelijke resten van soldaten die gesneuveld zijn in de oorlog van 1799.

 

Lezing Sjeng Dautzenberg; ‘27 augustus 1799, een invasie op het strand van Noord-Holland, het begin van een vergeten oorlog’

 • Donderdag 4 oktober 2018, 20-22 uur, Huis van Hilde
 • Kaarten 10 euro, inclusief koffie(vrienden van het Oer-IJ 10 procent korting)
 • Inschrijving en meer informatie: 023-5143247, huisvanhilde.nl of oerij.eu
 • Volgende lezing: donderdag 25 oktober

Open Monumenten Dagen

BEVERWIJK – Tijdens de Open Monumenten Dagen in Beverwijk-Wijk aan Zee (zaterdag 8 en zondag 9 september) is het wederom mogelijk om de Wijkertoren te beklimmen. De toren op het Kerkplein, eigendom van de gemeente Beverwijk, wordt met steun van vrijwilligers en van enkele bedrijven geopend. Vanwege veiligheidsmaatregelen zal het publiek echter maar mondjesmaat naar boven kunnen. Het Fort aan de Sint Aagtendijk, omgeven door de fortgracht, zal op zondag 9 september fungeren als ‘pirateneiland’. Stichting Fortpop, Stichting Welzijn Beverwijk en Vuurlinie Beverwijk – Lasergame organiseren er een jeugdevenement waarbij onder meer schatzoeken en vissticks eten op het programma staan.

 

Bij de 15 deelnemende monumenten en bij ondermeer de bibliotheek, stadhuis en buurthuizen is een gratis brochure verkrijgbaar met informatie over de OMD van Beverwijk tot Alkmaar. Op de websites www.openmonumentendag.nl en www.hgmk.nl is meer informatie te vinden over de jaarlijks terugkerende monumentendagen. De deelnemers zijn dit jaar:

 

Buitenplaats Akerendam, Velserweg 20. Openstelling: zaterdag 8 september, 10.00-17.00 uur. Tijdens de openstelling zijn huis, tuin en orangerie te bezichtigen. Zie www.fondssluytermanvanloo.nl

 

Sint Agathakerk, Breestraat 93. Openstelling: zaterdag 8 september, 13.00-16.00 uur (www.eloyparochie.nl)

 

Grote Kerk met begraafplaats, Kerkstraat 37 A. Openstelling: zaterdag 8 en zondag 9 september, 10.00-17.00 uur. In deze kerk worden geen kerkdiensten meer gehouden. De ambitie van een aantal initiatiefnemers is om van het zestiende-eeuwse gebouw een gemeenschapshuis te maken. Tijdens de Open Monumentendagen wordt er gemusiceerd en vindt er een presentatie plaats van herbestemmingsactiviteiten (www.grotekerkbeverwijk.nl).

 

Wijkertoren (Grote Kerk), Kerkplein. Openstelling: zaterdag 8 en zondag 9 september, 10.00-16.00 uur. De openstelling is afhankelijk van de weersomstandigheden en van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen; e.e.a. ter beoordeling van de organisatie.Een aantal voorwaarden bij de beklimming van de Wijkertoren is als volgt:

 • Bij grote belangstelling kan er gereserveerd worden onder de toren, alleen op de dag zelf.
 • Elk half uur kan er een groep van maximaal 20 personen naar boven.
 • Het beklimmen is geheel op eigen risico.
 • Een goede conditie is vereist.
 • Kinderen onder de twaalf jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene naar boven.
 • Het publiek dient nauwlettend de aanwijzingen van de organisatie op  te volgen.

(www.openmonumentendag.nl. www.hgmk.nl).

 

Doopsgezinde Kerk, Meerstraat 62.Openstelling: zaterdag 8 september, 10.00-16.00 uur. Tijdens de openstelling zullen er drie orgelbespelingen plaatsvinden. Ook is er een tentoonstelling ingericht over de Doopsgezinden in Europa, vroeger en nu. Inlichtingen: www.vdgij.nl

 

Evangelisch-Lutherse Kerk, Koningstraat 119. Openstelling: zondag 9 september, 11.00-15.00 uur. In de voormalige kerk is Vrouw-Vitaal gevestigd, een leefstijlcentrum voor vrouwen. Tijdens Open Monumentendag zal door Vrouw-Vitaal ‘open’ lessen worden gegeven waaraan iedereen kan meedoen (www.vrouw-vitaal.nl) .

 

Begraafplaats Onze Lieve Vrouw van Goede Raadkerk, Arendsweg 59/ingang Galgenweg. Openstelling: zaterdag 8 en zondag 9 september, 10.00-17.00 uur. Het is tijdens de Open Monumentendagen uitsluitend mogelijk om het ruim honderd jaar oude kerkhof en de naastliggende tuin te bezoeken. (www.onzelievevrouwvangoederaad.nl)

 

Vondelloge Odd Fellows, Prinsesselaan 17-19. Openstelling zaterdag 8 september, 10.00-17.00 uur. De Vondelloge houdt op Open Monumentendag ‘open huis’ voor iedereen en vindt er een schilderijen expositie plaats. Inlichtingen: www.oddfellows.nl/beverwijk

 

Museum Kennemerland en Historisch Informatie Centrum, Noorderwijkweg 2 A, hoek Westerhoutplein. Openstelling: zaterdag 8 september,10.00-17.00 uur en zondag 9 september 14.00-17.00 uur. Op beide dagen wordt een doorlopende fotopresentatie gegeven van Beverwijkse monumenten en op zondag vindt er vanaf 14.30 uur een powerpoint presentatie plaats over monumenten in Wijk aan Zee. De toegang tot beide presentaties is gratis. (www.museumkennemerland.nl en www.hgmk.nl).

Op zondag 9 september start vanaf deze locatie een fietsexcursie naar het Oer-IJ-gebied (13.00-15.30 uur). Deelname gratis, aanmelden via info@oerij.eu

 

Huize Westerhout, Brasserie-Grand Café De Smaeckkamer, Westerhoutplein 6. Openstelling zaterdag 8 en zondag 9 september, 10.00-17.00 uur. Het kantoor in het rechter gedeelte van het voormalige landhuis is tijdens de Open Monumentendagen gesloten. Inlichtingen: www.desmaeckkamer.nl

 

Begraafplaats Duinrust, Bankenlaan 174. Openstelling: zaterdag 8 september, 14.00-17.00 uur. Tijdens de openstelling op Open Monumentendag wordt een  presentatie gegeven en een korte rondleiding gehouden. Inlichtingen: ifthenisnow.eu/nl/routes/wandeling-langs-enkele-opmerkelijke-graven-op-begraafplaats-duinrust-beverwijk

 

Muziekfort Fort aan de Sint Aagtendijk, Vuurlinie 1(bereikbaar via de St Aagtendijk en de Waterlinieweg, bij voorkeur per fiets). Openstelling: zondag 9 september, 10.00 – 17.00 uur. Er wordt gemusiceerd, er worden rondleidingen gegeven. Voorts wordt er door Stichting Popfort Beverwijk, Stichting Welzijn Beverwijk en de Vuurlinie Beverwijk – Lasergame een jeugdevenement georganiseerd. Daarvoor zal het forteiland worden getransformeerd tot pirateneiland. Op het programma staan:

 • Een optreden van het Shantykoor ‘t Staende Tuygh met zeemansliederen.
 • Voor jongere kinderen is er een piratenprogramma met schat zoeken en worden de kinderen geschminkt door Kids Art.
 • De oudere kinderen kunnen lasergamen op het ‘piraten(fort)eiland’.
 • Er worden in en om het fort rondleidingen gegeven voor jong en oud.
 • En er kunnen uiteraard vissticks gegeten worden.

Inlichtingen:www.muziekfort.nl,www.stichtingfortpop.nl en www.stellingvanamsterdam.nl.

 

Dorpskerk en begraafplaats, Voorstraat 1 (Julianaplein), Wijk aan Zee. Openstelling op zaterdag 8 en zondag 9 september, 11.00-17.00 uur. De kerkelijke gemeente wordt grotendeels gedragen door vrijwilligers. De activiteiten voor beide dagen zijn als volgt:

 • Op beide dagen houdt Beeldend Kunstenaar Ed de Wild een gelegenheids-expositie met een speciaal voor dit moment vervaardigde installatie. Ed woont en werkt in Beverwijk maar voelt zich thuis in Europa www.DEWIDED.eu wat aansluit bij het thema Open Monumentendag van dit jaar.
 • Ook op beide dagen verzorgt Harry van Heerden om 11.00 uur een rondleiding in de Dorpskerk.
 • Op zaterdag om 12.00 en 15.00 uur bespeelt Lieke van der Mey het orgel van de Dorpskerk
 • Op zondag tussen 14.00-15.30 uur stellen een aantal particuliere eigenaren hun monumentale woning open voor publiek, dat zich daarvoor dient aan te melden in de Dorpskerk.
 • Het boekje Historische Dorpswandeling is voor € 2,= verkrijgbaar.

www.pknbeverwijk.nl

 

Parochiekerk Sint Odulphus en begraafplaats, Sint Odulfstraat 4, Wijk aan Zee. Openstelling zaterdag 8 september, 10.00-17.00 uur. (www.eloyparochie.nl)

Hotel Villa De Klughte, Van Ogtropweg 2. Openstelling: zaterdag 8 september, 10.00 – 17.00 uur. Inlichtingen: www.puurzee.nl