HKV Excursie Provinciaal Depot voor Archeologie

De Historische kring Velsen organiseert een rondleiding bij het provinciaal depot voor Archeologie in het Huis van Hilde. Er zijn ook voor HGMK-leden nog enkele plaatsen over.

 
De heer Martin Veen ontvangt ons op onderdag 18 oktober om 14.00 uur in het depot en leidt ons rond. De duur van de rondleiding hangt mede af van de interesse en de vragen van ons als bezoeker.

Omdat we toegang via de balie van het Huis van Hilde krijgen, kunnen we na afloop nog tot 17.00 uur genieten van de expositie(s) van het Huis van Hilde.

 

Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen aan deze excursie. Deelname geschiedt op volgorde van aanmelding, en vol=vol. Aanmelden s.v.p. via graafsma@quicknet.nl of 023-8882773.

Kosten voor deelname zijn € 5,00 per persoon, s.v.p. voor aanvang van de excursie contant en gepast te voldoen.

Huis van Hilde, 4 oktober: Lezing over de invasie in 1799

Archeoloog Sjeng Dautzenberg belicht de slag bij Castricum van 6 oktober 1799

 

De lezingenserie ‘Hilde kan me nog meer vertellen 2.0’ van Stichting Oer-IJ en Huis van Hilde start op 4 oktober met een lezing over de Tweede Coalitieoorlog en de Slag bij Castricum van 6 oktober 1799. Naast historische details van de strijd presenteert archeoloog Sjeng Dautzenberg de vondsten en sporen die daar in Noord-Holland nog van over zijn. De strijd is ook het thema van de nieuwe tentoonstelling, die deze avond speciaal voor het lezingpubliek open is. De net onthulde gezichtsreconstructie van een gesneuvelde Russische soldaat is te zien, evenals het skelet dat zeer recent bij Bergen is ontdekt.

 

In 1799 woedde er een oorlog die maar liefst 40.000 man in Noord-Holland op de been bracht; de Tweede Coalitieoorlog waarin de revolutionaire Franse Republiek tegenover Groot-Brittannië, Rusland en Oostenrijk stond. De Bataafse Republiek had de zijde van de Fransen gekozen. De invasie op de Nederlandse kust had als doel de Fransen te verdrijven en de macht van Stadhouder Willem V te herstellen.

 

Dautzenberg belicht de aanloop naar en het verloop van de strijd, en presenteert de archeologische vondsten van de laatste jaren; skeletmateriaal, uniformknopen en persoonlijke bezittingen van soldaten. Na 41 dagen strijd lag Noord-Holland bezaaid met dode en zieke soldaten. 20.000 Britten waren overleden, vermist of gewond, 5.000 Nederlandse militairen verloren het leven. Van de invasie zijn weinig sporen over, maar wanneer zand in de duinen verstuift komen er nog wel eens skeletten of lichaamsdelen tevoorschijn.

 

Sjeng Dautzenberg is sinds 1998 archeoloog bij onderzoeksbureau Hollandia archeologen in Zaandijk. Hij is vaak betrokken bij het onderzoek naar vondsten in het duingebied. Daarbij gaat het regelmatig om stoffelijke resten van soldaten die gesneuveld zijn in de oorlog van 1799.

 

Lezing Sjeng Dautzenberg; ‘27 augustus 1799, een invasie op het strand van Noord-Holland, het begin van een vergeten oorlog’

 • Donderdag 4 oktober 2018, 20-22 uur, Huis van Hilde
 • Kaarten 10 euro, inclusief koffie(vrienden van het Oer-IJ 10 procent korting)
 • Inschrijving en meer informatie: 023-5143247, huisvanhilde.nl of oerij.eu
 • Volgende lezing: donderdag 25 oktober

Open Monumenten Dagen

BEVERWIJK – Tijdens de Open Monumenten Dagen in Beverwijk-Wijk aan Zee (zaterdag 8 en zondag 9 september) is het wederom mogelijk om de Wijkertoren te beklimmen. De toren op het Kerkplein, eigendom van de gemeente Beverwijk, wordt met steun van vrijwilligers en van enkele bedrijven geopend. Vanwege veiligheidsmaatregelen zal het publiek echter maar mondjesmaat naar boven kunnen. Het Fort aan de Sint Aagtendijk, omgeven door de fortgracht, zal op zondag 9 september fungeren als ‘pirateneiland’. Stichting Fortpop, Stichting Welzijn Beverwijk en Vuurlinie Beverwijk – Lasergame organiseren er een jeugdevenement waarbij onder meer schatzoeken en vissticks eten op het programma staan.

 

Bij de 15 deelnemende monumenten en bij ondermeer de bibliotheek, stadhuis en buurthuizen is een gratis brochure verkrijgbaar met informatie over de OMD van Beverwijk tot Alkmaar. Op de websites www.openmonumentendag.nl en www.hgmk.nl is meer informatie te vinden over de jaarlijks terugkerende monumentendagen. De deelnemers zijn dit jaar:

 

Buitenplaats Akerendam, Velserweg 20. Openstelling: zaterdag 8 september, 10.00-17.00 uur. Tijdens de openstelling zijn huis, tuin en orangerie te bezichtigen. Zie www.fondssluytermanvanloo.nl

 

Sint Agathakerk, Breestraat 93. Openstelling: zaterdag 8 september, 13.00-16.00 uur (www.eloyparochie.nl)

 

Grote Kerk met begraafplaats, Kerkstraat 37 A. Openstelling: zaterdag 8 en zondag 9 september, 10.00-17.00 uur. In deze kerk worden geen kerkdiensten meer gehouden. De ambitie van een aantal initiatiefnemers is om van het zestiende-eeuwse gebouw een gemeenschapshuis te maken. Tijdens de Open Monumentendagen wordt er gemusiceerd en vindt er een presentatie plaats van herbestemmingsactiviteiten (www.grotekerkbeverwijk.nl).

 

Wijkertoren (Grote Kerk), Kerkplein. Openstelling: zaterdag 8 en zondag 9 september, 10.00-16.00 uur. De openstelling is afhankelijk van de weersomstandigheden en van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen; e.e.a. ter beoordeling van de organisatie.Een aantal voorwaarden bij de beklimming van de Wijkertoren is als volgt:

 • Bij grote belangstelling kan er gereserveerd worden onder de toren, alleen op de dag zelf.
 • Elk half uur kan er een groep van maximaal 20 personen naar boven.
 • Het beklimmen is geheel op eigen risico.
 • Een goede conditie is vereist.
 • Kinderen onder de twaalf jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene naar boven.
 • Het publiek dient nauwlettend de aanwijzingen van de organisatie op  te volgen.

(www.openmonumentendag.nl. www.hgmk.nl).

 

Doopsgezinde Kerk, Meerstraat 62.Openstelling: zaterdag 8 september, 10.00-16.00 uur. Tijdens de openstelling zullen er drie orgelbespelingen plaatsvinden. Ook is er een tentoonstelling ingericht over de Doopsgezinden in Europa, vroeger en nu. Inlichtingen: www.vdgij.nl

 

Evangelisch-Lutherse Kerk, Koningstraat 119. Openstelling: zondag 9 september, 11.00-15.00 uur. In de voormalige kerk is Vrouw-Vitaal gevestigd, een leefstijlcentrum voor vrouwen. Tijdens Open Monumentendag zal door Vrouw-Vitaal ‘open’ lessen worden gegeven waaraan iedereen kan meedoen (www.vrouw-vitaal.nl) .

 

Begraafplaats Onze Lieve Vrouw van Goede Raadkerk, Arendsweg 59/ingang Galgenweg. Openstelling: zaterdag 8 en zondag 9 september, 10.00-17.00 uur. Het is tijdens de Open Monumentendagen uitsluitend mogelijk om het ruim honderd jaar oude kerkhof en de naastliggende tuin te bezoeken. (www.onzelievevrouwvangoederaad.nl)

 

Vondelloge Odd Fellows, Prinsesselaan 17-19. Openstelling zaterdag 8 september, 10.00-17.00 uur. De Vondelloge houdt op Open Monumentendag ‘open huis’ voor iedereen en vindt er een schilderijen expositie plaats. Inlichtingen: www.oddfellows.nl/beverwijk

 

Museum Kennemerland en Historisch Informatie Centrum, Noorderwijkweg 2 A, hoek Westerhoutplein. Openstelling: zaterdag 8 september,10.00-17.00 uur en zondag 9 september 14.00-17.00 uur. Op beide dagen wordt een doorlopende fotopresentatie gegeven van Beverwijkse monumenten en op zondag vindt er vanaf 14.30 uur een powerpoint presentatie plaats over monumenten in Wijk aan Zee. De toegang tot beide presentaties is gratis. (www.museumkennemerland.nl en www.hgmk.nl).

Op zondag 9 september start vanaf deze locatie een fietsexcursie naar het Oer-IJ-gebied (13.00-15.30 uur). Deelname gratis, aanmelden via info@oerij.eu

 

Huize Westerhout, Brasserie-Grand Café De Smaeckkamer, Westerhoutplein 6. Openstelling zaterdag 8 en zondag 9 september, 10.00-17.00 uur. Het kantoor in het rechter gedeelte van het voormalige landhuis is tijdens de Open Monumentendagen gesloten. Inlichtingen: www.desmaeckkamer.nl

 

Begraafplaats Duinrust, Bankenlaan 174. Openstelling: zaterdag 8 september, 14.00-17.00 uur. Tijdens de openstelling op Open Monumentendag wordt een  presentatie gegeven en een korte rondleiding gehouden. Inlichtingen: ifthenisnow.eu/nl/routes/wandeling-langs-enkele-opmerkelijke-graven-op-begraafplaats-duinrust-beverwijk

 

Muziekfort Fort aan de Sint Aagtendijk, Vuurlinie 1(bereikbaar via de St Aagtendijk en de Waterlinieweg, bij voorkeur per fiets). Openstelling: zondag 9 september, 10.00 – 17.00 uur. Er wordt gemusiceerd, er worden rondleidingen gegeven. Voorts wordt er door Stichting Popfort Beverwijk, Stichting Welzijn Beverwijk en de Vuurlinie Beverwijk – Lasergame een jeugdevenement georganiseerd. Daarvoor zal het forteiland worden getransformeerd tot pirateneiland. Op het programma staan:

 • Een optreden van het Shantykoor ‘t Staende Tuygh met zeemansliederen.
 • Voor jongere kinderen is er een piratenprogramma met schat zoeken en worden de kinderen geschminkt door Kids Art.
 • De oudere kinderen kunnen lasergamen op het ‘piraten(fort)eiland’.
 • Er worden in en om het fort rondleidingen gegeven voor jong en oud.
 • En er kunnen uiteraard vissticks gegeten worden.

Inlichtingen:www.muziekfort.nl,www.stichtingfortpop.nl en www.stellingvanamsterdam.nl.

 

Dorpskerk en begraafplaats, Voorstraat 1 (Julianaplein), Wijk aan Zee. Openstelling op zaterdag 8 en zondag 9 september, 11.00-17.00 uur. De kerkelijke gemeente wordt grotendeels gedragen door vrijwilligers. De activiteiten voor beide dagen zijn als volgt:

 • Op beide dagen houdt Beeldend Kunstenaar Ed de Wild een gelegenheids-expositie met een speciaal voor dit moment vervaardigde installatie. Ed woont en werkt in Beverwijk maar voelt zich thuis in Europa www.DEWIDED.eu wat aansluit bij het thema Open Monumentendag van dit jaar.
 • Ook op beide dagen verzorgt Harry van Heerden om 11.00 uur een rondleiding in de Dorpskerk.
 • Op zaterdag om 12.00 en 15.00 uur bespeelt Lieke van der Mey het orgel van de Dorpskerk
 • Op zondag tussen 14.00-15.30 uur stellen een aantal particuliere eigenaren hun monumentale woning open voor publiek, dat zich daarvoor dient aan te melden in de Dorpskerk.
 • Het boekje Historische Dorpswandeling is voor € 2,= verkrijgbaar.

www.pknbeverwijk.nl

 

Parochiekerk Sint Odulphus en begraafplaats, Sint Odulfstraat 4, Wijk aan Zee. Openstelling zaterdag 8 september, 10.00-17.00 uur. (www.eloyparochie.nl)

Hotel Villa De Klughte, Van Ogtropweg 2. Openstelling: zaterdag 8 september, 10.00 – 17.00 uur. Inlichtingen: www.puurzee.nl

Lezing over ‘De laatste getuige’ door Frank Krake

Afbeelding1De onlangs overleden Wim Aloserij (1923-2018) overleefde tijdens de Tweede Wereldoorlog drie concentratiekampen en een grote scheepsramp.

Frank Krake beschrijft zijn bijzondere levensverhaal met historische precisie in ‘De laatste getuige’.

Op donderdag 28 juni komt hij hierover een lezing (met beeldmateriaal) geven bij ons in de winkel. Aanvang: 19:30 uur

 

Kaarten voor deze lezing zijn verkrijgbaar in de winkel voor €5,- per stuk.
Let op: het aantal plaatsen is beperkt, dus haal tijdig uw kaart(en).

Breestraat 77, 0251-223690
beverwijk@readshop.nl

Afbeelding2