Agenda

27/05/2017

Op deze zaterdagmorgen zal dhr. Piet van Zwieten (HKH) ons rondleiden in kasteel Marquette. Hier zijn geen kosten aan verbonden, alleen bent u verplicht zich aan te melden via het e-mailadres: info@hgmk.nl. De rondleiding start om 11 uur.

Tijdens zijn lezing over de 10 kastelen van Heemskerk hebben zich al een tiental personen zich aangemeld, maar aangezien er toen nog geen datum bekend was, vragen wij henĀ zich alsnog een keer aan te melden.

Begin: 27/05/2017 11:00
Einde: 27/05/2017 12:30