Nieuws

Foto-avond bij HGMK

Op donderdag 28 juni sluit het HGMK het seizoen af met een foto-avond in het Huis van Geschiedenis, achter Museum Kennemerland aan het Westerhoutplein. Wat er te zien zal zijn is als altijd een verrassing, maar vast staat dat er weer tal van plaatjes van oud Beverwijk, Wijk aan Zee en Velsen-Noord vertoond zullen worden, en dat de bezoekers hun hart kunnen ophalen bij het zien van allerlei beelden van verdwenen of ingrijpend veranderde stukjes van hun stad.

 

Een deel van de presentatie zal in elk geval aansluiten bij de tentoonstelling “100 jaar staal in de IJmond”, die momenteel in het museum te zien is. Daar hangen onder meer enkele enorme kunstig bewerkte luchtfoto’s waarop de invloed van de Hoogovens op de omgeving indringend in beeld wordt gebracht. Ook kan men daar op de splinternieuwe MultiTouchTafel een tijdreis maken door tussen kaartbeelden van de gouden eeuw tot heden te bladeren.

 

Deze kaarten en luchtfoto’s zijn in de presentatie op 28 juni het vertrekpunt voor een virtueel tochtje langs verschillende details uit de geschiedenis van de regio Midden-Kennemerland. Daarna is er misschien nog tijd voor het spelletje “raad de straat”. Het belooft in elk geval een gezellige “laatste avond voor de vakantie” te worden waar in de zaal weer veel herinneringen zullen worden opgehaald. Kom op tijd want het aantal plaatsen is beperkt!

 

Het nieuwe seizoen start daarna weer op 6 september met een inloopavond. Leden van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland ontvangen het nieuwe programma van lezingen, excursies en presentaties ook omstreeks die datum.

 

Toegang voor HGMK-leden is gratis; anderen betalen € 5,– entree of kunnen voor € 15,–meteen lid worden. Aanvang 20:00 uur, zaal open vanaf 19:30 uur, ingang Noorderwijkweg 2a, 1943 DK Beverwijk.

14 juni lezing over Thijsse’s Hof

Thijsse’s Hof is aangelegd in 1925 op voormalige aardappelakkertjes met eikenhakhout in het Bloemendaalse Bos ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van dr. Jac. P. Thijsse. Vanaf het begin stelde Thijsse zich ten doel om er de wilde planten uit Kennemerland te presenteren in natuurlijke begroeiingen die zich grotendeels spontaan ontwikkelen.

Thijsse

De officiële naam luidt: “Thijsse’s Hof, Planten- en Vogeltuin in het Bloemendaalsche Bosch”. Door Thijsse werd de Hof als ‘instructief plantsoen’ betiteld, maar tegenwoordig gebruiken we daarvoor de term ‘heemtuin’. In de Hof worden voor een breed publiek planten-en diersoorten uit Zuid-Kennemerland gedemonstreerd in natuurlijke begroeiingen, zoals duinbos, struweel, duingrasland en duinvalleivegetaties.  Naast de meer dan 400 soorten hogere planten en circa 24 soorten broedvogels zijn er vele andere planten- en dieren te zien. De Hof wordt beheerd door een particuliere stichting met veel vrijwilligers en één aangestelde hovenier/beheerder.

 

Ekke Wolters was als leraar biologie en schoolleider werkzaam in het voortgezet onderwijs. Na zijn pensionering was hij gedurende vele jaren als bestuurslid (educatie) verbonden aan Thijsse’s Hof.  Hij geeft rondleidingen en lezingen in en over Thijsse’s Hof.

 

Zaterdag 16 juni is er voor het HGMK ook zo een rondleiding, die start om 10:30 uur. U kunt zich opgeven per e-mail via info@hgmk.nl.

Persoonsbewijzen en distributiestamkaarten

31 mei kunt u in het Huis van Geschiedenis een lezing bijwonen over persoonsbewijzen en distributiestamkaarten uit de Tweede wereldoorlog. De lezing wordt gehouden door John Rutte, die al van kinds af WO-2 materiaal verzamelt. Zijn verzameling kent een grote diversiteit, van documenten tot speldjes en van gebruiksvoorwerpen tot memorabilia.

 

Uit de periode rond de Tweede Wereldoorlog zijn veel persoonsbewijzen, distributiestamkaarten en voedselbonnen bewaard. Op deze documenten staan verscheidene aanduidingen. Voor genealogen bevatten deze documenten daarom waardevolle informatie en soms zelfs pasfoto’s. Maar wat betekenen nu al die letters, cijfers, stempels en zegels op deze documenten en wat is de relatie tussen deze documenten?

 

Dat zijn de aspecten waar John Rutte vanavond nader op in gaat.

17 mei: een rondje Gouden Eeuw

Met zijn lezingen weet Jan Broekhuizen zijn publiek volop te boeien. Verhalen over het Amsterdam van de Gouden Eeuw, z’n bewoners en het stedeschoon nemen daarbij een prominente plaats in. Maar ook de regio blijkt genoeg inspiratie te bieden voor onderhoudende vertellingen en mooie beelden. 

Vanavond neemt hij ons mee op reis door de bollenstreek.
Na een kleurrijke start start in Lisse, gaan we, met Rembrandt’s Nachtwacht als rode draad, via Leiden naar Amsterdam. In beide steden genieten we van stedeschoon uit de Gouden Eeuw. Tussendoor beleven we glorieuze en fatale momenten. Het belooft weer een boeiende avond te worden!

Naar nieuws...

HGMK op Twitter: