Nieuws

Lezing “Tot op het Bot” door Anja van Zalinge

Op donderdagavond 22 maart komt de stadsarcheoloog van Haarlem, Anja van Zalinge ons vertellen over de opgraving van Middeleeuwse skeletten op de Botermarkt in Haarlem. De lezing is in het Huis van Geschiedenis, Noorderwijkweg 2a in Beverwijk en begint om 20 uur (zaal open vanaf 19.30 u). Toegang € 5,- maar leden van het HGMK hebben gratis entree.

Botermarkt 1

De sporen van een lange geschiedenis van Haarlem bleken vlak onder het oppervlakte van de Botermarkt te liggen: meer dan 100 skeletten uit de 15e eeuw. Tijdens de lezing krijgen de aanwezigen antwoord op de vraag: hoe zag Haarlem er in die tijd uit en hoe was toen het leven? Maar ook waarom lagen die skeletten op deze plek en hoe werden ze opgegraven en onderzocht? Een kijkje dus hoe archeologisch onderzoek tegenwoordig in zijn werk gaat en onthult gaandeweg het verhaal van de eeuwenoude botten.

Lezing over Reinout van Brederode (1565-1633)

Op donderdagavond 15 maart komt dhr. Ab Klomp zijn verhaal houden over Reinout van Brederode. Hij heeft na zijn overlijden een praalgraf gekregen in Veenhuizen (bij Heerhugowaard -zie foto). De lezing is in het Huis van Geschiedenis, Noorderwijkweg 2a in Beverwijk en begint om 20 uur (zaal open vanaf 19.30 u). leden van het HGMK hebben zoals altijd gratis toegang, anderen betalen € 5,- entree.

Praalgraf

Reinout van Brederode was een belangrijk man in de begintijd van de Republiek, één van zijn huwelijken was met de oudste dochter van Oldenbarnevelt in 1597. Hij was Heer van Veenhuizen en daarmee ridder, maar ook President van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland.

Wellicht kunnen we na de lezing ook later een bezoek brengen aan het praalgraf. Tijdens de lezing kunt u intekenen!

Veenhuizerkerk

2x lezing over de industriële familie van Hattum

Op donderdagavond 1 maart aanvang 20 uur en op woensdagmiddag 7 maart aanvang 14.30 uur, komt de inmiddels welbekende spreker Herman Palm twee keer hetzelfde verhaal afsteken over de familie van Hattum. U kunt dus kiezen! De zaal gaat steeds een half uur van tevoren open. Entree € 5,- voor leden van het HGMK gratis.

Huis van Hattum

Velserweg 10 was het huis

De industriële en welgestelde familie van Hattum was in Beverwijk wel bekend. Het kantoor van van Hattum en Blankevoort was er gevestigd, later op de hoek van de Vondellaan en Velserweg op de plek van het eerste woonhuis (zie foto). Mevrouw van Hattum-Dekker schonk de harmonie hun verenigingsgebouw aan de Groenelaan.

BORDESSCENE SCHEYBEECK

in het midden mevr. van Hattum-Dekker op het bordes van Scheybeeck

De spreker heeft een oud fotoalbum van de familie in bezit gekregen en is toen in de familiegeschiedenis gedoken. Die bleek bleek veel interessanter en uitgebreider te zijn dan tot nu toe bekend. Zo bleek er ook een relatie met Zeeland te zijn.

Versailles2

Hierover heeft Anna van Suchtelen een boek geschreven “Versailles aan de Schelde”. Hierin komt de Zeeuwse van Hattum-familie ter sprake en het riante landhuis met park in Ellewoutsdijk (Zuid-Beveland). Het boek kan gesigneerd worden door de schrijfster, want het is bij ons te koop tijdens de lezingen voor € 25,-, maar HGMK leden krijgen korting.

Nog één keer film “Soldaat onder het zand”

Op woensdagmiddag 21 februari (om 14.30 uur) zal voor de tweede film “Soldaat onder het zand” van Pauline van Vliet worden vertoond in het Huis van Geschiedenis, Noorderwijkweg 2a in Beverwijk. De zaal gaat een half uur van tevoren open. De film zal zonder pauze worden vertoond en duurt ongeveer 40 minuten. Vooraf en na afloop kunt u een kopje koffie/thee krijgen. Gratis toegang voor HGMK-leden, anderen betalen € 5,- entree.

Soldaten in het Huis van Hilde

Links een Engelse soldaat en rechts een Rus in het Huis van Hilde

De film gaat over de slag bij Castricum op 6 oktober 1799, die een einde maakte aan de inval van Engelsen en Russen in Noord-Holland. Er werd namelijk hierna een overeenkomst gesloten tussen de Fransen en invallers, waarbij zij een vrije aftocht kregen die op 30 november moest zijn voltooid.

Ook kunt u nog het “Dagverhaal der doormarcherende troepen” voor € 5,- aanschaffen, een oude HGMK-uitgave die in de vorm van een dagboek de troepenbewegingen door Beverwijk uit die tijd beschrijft met alle gevolgen van dien, zoals inkwartiering en voeding voor soldaten en paarden.

Naar nieuws...

HGMK op Twitter: