Nieuws

Excursie naar Velsen-Zuid

Jan Morren is onze gids bij deze rondwandeling door Oud-Velsen, waar hij de verschillende monumenten van een toelichting zal voorzien. Verzamelen bij de Engelmunduskerk, waar de tocht om 10:30 begint.

We gaan er op eigen gelegenheid heen. Opgeven via e-mail naar info@hgmk.nl

23 mei: verkiezingen Europees Parlement

Het Huis van Geschiedenis is vandaag weer ingericht als stembureau. Er zijn geen andere activiteiten.

De onverwachte kanten van het Oer-IJ

Lezing door Piet Kleij, stadsarcheoloog gemeente Zaanstad

De lezing op 25 april gaat over het noordelijk deel van het Oer-IJ, ruwweg het gebied tussen Alkmaar, Uitgeest en Wormer. Hier woonden tussen 1580 en 1680 veel zeevarenden en handelaren waardoor het gebied een zeer maritiem karakter had.

Tegelijkertijd ontstond daar de molenindustrie. Deze industrie verschoof na 1600/1620 richting de Zaan waarna de Zaanstreek uitgroeide tot het eerste industriegebied van Europa.

9 mei lezing: Strijd om West-Frisia

Kees Nieuwenhuijsen vertelt over het ontstaan van het graafschap Holland.
In het jaar 885, na de gewelddadige dood van hertog Godfried de Deen, greep de Friese edelman Gerulf de macht in Kennemerland. Die streek werd het centrum van een nieuw graafschap dat aanvankelijk werd aangeduid als West-Frisia en later als Holland. De nakomelingen van Gerulf breidden het erfgoed in de volgende eeuwen uit tot het hele westelijke kustgebied, van het Vlie tot de monding van de Schelde. Bij die groei vloeide veel bloed, niet alleen van Hollands vijanden, maar ook van de Hollandse graven zelf.
Dr. Kees Nieuwenhuijsen (1954, Vlaardingen) studeerde biologie en is werkzaam als informatieanalist. Hij is een enthousiast re-enactor en amateurhistoricus. Veel van zijn publicaties op het gebied van middeleeuwse geschiedenis zijn te vinden op de website www.keesn.nl.
Frisia_05
Naar nieuws...

HGMK op Twitter: