Nieuws

Lezing over Kennemerland in de Bronstijd

Op donderdagavond 27 oktober komt de Beverwijker Jos Kleijne zijn lezing houden over de Bronstijd in Kennemerland. Aanvang 20 uur (zaal open vanaf 19.30 u) in het Historisch Informatie Centrum, Noorderwijkweg 2a. Bij 50 bezoekers is de zaal vol, dus kom op tijd!  Leden HGMK hebben gratis toegang, anderen betalen € 4,- entree.

Als eerste aflevering in een serie over archeologie (een uitgave van het Huis van Hilde) verscheen van de hand van Jos Kleijne in 2015 een bundel onder de titel “Kennemerland in de Bronstijd, een inventarisatie en synthese van archeologische vindplaatsen”.

img_2535

In deze bundel beschrijft Jos Kleijne de vindplaatsen in Kennemerland uit de bronstijd (van 2000 tot 800 jaar voor Chr). Per gemeente beschrijft hij welke vondsten in het betreffende gebied ooit gedaan zijn en wat daarover is gepubliceerd. Belangrijker nog is dat hij deze vondsten voor de eerste keer in samenhang bespreekt en daarbij zich richt op het cultuurlandschap, de voedselvoorziening en materiële cultuur. het rijke, maar lastig te doorgronden, prehistorische bodemarchief van onder andere de Velserbroekpolder en het Oer-IJ worden uitvoerig en diepgaand behandeld.

img_2536

Jos Kleijne is afgestudeerd archeoloog en doet inmiddels promotieonderzoek aan de Christian-Albrechts Universität in Kiel (Duitsland). Een deskundige bij uitstek dus!

Lezing over de kibboets van Beverwijk (Velsen-Noord)

Op donderdagavond 13 oktober vindt deze lezing plaats in het HIC, Noorderwijkweg 2a in Beverwijk. Aanvang 20 uur (zaal open vanaf 19.30 u) en gratis toegang voor leden HGMK, anderen betalen € 4,- entree.

letty-rudelsheim

Het verhaal over deze kibboets uit de jaren 1930 tot in de 2e WO was al bijna door iedereen vergeten. En zeker de plek waar de Joodse vluchtelingen woonden en werkten. Toch is het goed om dit verhaal aan de vergetelheid te ontrukken door middel van de tentoonstelling “Wijkplaats” in het Museum Kennemerland en nu door deze lezing. Saskia Sluiter en Roel van Gulik nemen u in woord en beeld mee door deze geschiedenis en geven antwoord op de vragen: waarom, wie en hoe is het met hen afgelopen?

morcus-velsen-n

Lezing over de Lunetten van Beverwijk

Lunetten wat zijn dat?

Sommige mensen kennen alleen deze naam van de school of van de straatnaam. Ze missen dan een stuk interessante geschiedenis, want de naam is afkomstig van de Linie van Beverwijk, die bestond uit een groot aantal Lunetten (halvemaanvormige aarden wallen) tussen de Wijkermeer en het strand in Wijk aan Zee. Dit om Holland-op-zijn-Smalst te verdedigen tegen een inval uit het noorden, zoals in 1799 was gebeurd door de Russen en Engelsen na de landing in de kop van N-Holland.

Langs de Creutzberglaan staat deze obelisk uit 1800 als herinnering

Langs de Creutzberglaan staat deze obelisk uit 1800 als herinnering

Wilt u er meer over weten? Aad Kok, de Lunettenkenner bij uitstek, zal op 29 september ons daar alles over kunnen vertellen. Om 20 uur (zaal open vanaf 19.30 u) begint de lezing in het Historisch Informatie Centrum, Noorderwijkweg 2a Beverwijk (achter het Museum Kennemerland). Leden van het HGMK hebben gratis toegang, anderen betalen € 4,- entree.

Deze avond is ook onze uitgave “Dagverhaal der doormarcheerende troepen” te koop, dat in dagboekvorm de troepenbewegingen in en door Beverwijk beschrijft ten tijde van de schermutselingen in 1799. Hoe dat toen toeging met de inkwartiering bij de burgerij is boeiend om te lezen.

IMG_0095

Wie er nog meer over wil weten doet mee aan de fietsexcursie op zaterdag 1 oktober. Zie hiervoor de agenda op deze website voor meer informatie.

Wijziging datum excursie Lunetten!

De aangekondigde fietsexcursie naar de Lunetten is niet op 8 oktober, maar een week eerder: zaterdag 1 oktober ’16. Zie verder de agenda.

Naar nieuws...

HGMK op Twitter: