Nieuws

14 juni lezing over Thijsse’s Hof

Thijsse’s Hof is aangelegd in 1925 op voormalige aardappelakkertjes met eikenhakhout in het Bloemendaalse Bos ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van dr. Jac. P. Thijsse. Vanaf het begin stelde Thijsse zich ten doel om er de wilde planten uit Kennemerland te presenteren in natuurlijke begroeiingen die zich grotendeels spontaan ontwikkelen.

Thijsse

De officiële naam luidt: “Thijsse’s Hof, Planten- en Vogeltuin in het Bloemendaalsche Bosch”. Door Thijsse werd de Hof als ‘instructief plantsoen’ betiteld, maar tegenwoordig gebruiken we daarvoor de term ‘heemtuin’. In de Hof worden voor een breed publiek planten-en diersoorten uit Zuid-Kennemerland gedemonstreerd in natuurlijke begroeiingen, zoals duinbos, struweel, duingrasland en duinvalleivegetaties.  Naast de meer dan 400 soorten hogere planten en circa 24 soorten broedvogels zijn er vele andere planten- en dieren te zien. De Hof wordt beheerd door een particuliere stichting met veel vrijwilligers en één aangestelde hovenier/beheerder.

 

Ekke Wolters was als leraar biologie en schoolleider werkzaam in het voortgezet onderwijs. Na zijn pensionering was hij gedurende vele jaren als bestuurslid (educatie) verbonden aan Thijsse’s Hof.  Hij geeft rondleidingen en lezingen in en over Thijsse’s Hof.

 

Zaterdag 16 juni is er voor het HGMK ook zo een rondleiding, die start om 10:30 uur. U kunt zich opgeven per e-mail via info@hgmk.nl.

Persoonsbewijzen en distributiestamkaarten

31 mei kunt u in het Huis van Geschiedenis een lezing bijwonen over persoonsbewijzen en distributiestamkaarten uit de Tweede wereldoorlog. De lezing wordt gehouden door John Rutte, die al van kinds af WO-2 materiaal verzamelt. Zijn verzameling kent een grote diversiteit, van documenten tot speldjes en van gebruiksvoorwerpen tot memorabilia.

 

Uit de periode rond de Tweede Wereldoorlog zijn veel persoonsbewijzen, distributiestamkaarten en voedselbonnen bewaard. Op deze documenten staan verscheidene aanduidingen. Voor genealogen bevatten deze documenten daarom waardevolle informatie en soms zelfs pasfoto’s. Maar wat betekenen nu al die letters, cijfers, stempels en zegels op deze documenten en wat is de relatie tussen deze documenten?

 

Dat zijn de aspecten waar John Rutte vanavond nader op in gaat.

17 mei: een rondje Gouden Eeuw

Met zijn lezingen weet Jan Broekhuizen zijn publiek volop te boeien. Verhalen over het Amsterdam van de Gouden Eeuw, z’n bewoners en het stedeschoon nemen daarbij een prominente plaats in. Maar ook de regio blijkt genoeg inspiratie te bieden voor onderhoudende vertellingen en mooie beelden. 

Vanavond neemt hij ons mee op reis door de bollenstreek.
Na een kleurrijke start start in Lisse, gaan we, met Rembrandt’s Nachtwacht als rode draad, via Leiden naar Amsterdam. In beide steden genieten we van stedeschoon uit de Gouden Eeuw. Tussendoor beleven we glorieuze en fatale momenten. Het belooft weer een boeiende avond te worden!

Lezing over de luchtoorlog boven Kennemerland

Op donderdagavond 3 mei komt komt de specialist op dit gebied, Hans Nauta voor de tweede keer een lezing verzorgen over de luchtoorlog boven Kennemerland tijdens de 2e WO. De vorige keer waren het de aanvallen op IJmuiden die ter sprake kwam, nu is het een groter gebied: van Hargen tot Zandvoort. Het vliegveld Bergen was van oorsprong een Nederlands vliegveld dat door de Luftwaffe ook als basis werd gebruikt. Maar ook van de kustbatterijen, radarposten en luchtdoelgeschut waren de geallieerden goed op de hoogte.

Vliegveld Bergen mei 1940

Vliegveld Bergen na de Duitse aanval, mei 1940

 

De lezing wordt ondersteund door een grote hoeveelheid beeldmateriaal in de vorm van unieke foto’s en stukjes film. het beloofd dus een boeiende avond te worden voor de geïnteresseerde. De entree bedraagt € 5,-, maar leden van het HGMK hebben gratis toegang. Aanvang 20 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) in het Huis van Geschiedenis, Noorderwijkweg 2a Beverwijk.

Naar nieuws...

HGMK op Twitter: