Nieuws

Lezingen over Beverwijkse conservenindustrie

In het kader van de Nijvere IJmond, een samenwerkingsproject van HKH, HGMK en Museum, is er nu een drietal dezelfde lezingen over de conservenindustrie: op woensdagmiddag 25 en donderdagavond 26 oktober in het Huis van Geschiedenis, Noorderwijkweg 2a in Beverwijk. Ook op woensdagavond 8 november bij de HKH, Kerklaan 1 in Heemskerk. U kunt dus kiezen welke u wilt bijwonen!

conserven 1

De middaglezing begint om 14.30 uur (zaal open vanaf 14 u) en de avondlezingen om 20 uur (zalen open vanaf 19.30 u). De entree voor leden van HGMK en HKH is gratis, anderen betalen € 5,- entree.

Piet Diemeer

Gé Hofman, Piet Diemeer en John Rutte verzorgen de lezing met bijzonderheden en foto’s over deze inmiddels uit Beverwijk verdwenen tak van industrie, waarbij zijn ingaan op het ontstaan, de ontwikkeling en teloorgang van deze conservenindustrie, de aanvoer en verwerking van aardbeien en groente vanuit het tuindersgebied. Tevens komt de rol van die conservenindustrie in de crisistijd en in de 2e Wereldoorlog via de zgn. Centrale en Noodkeuken aan bod. Een afwisselend programma dus.

Herkansing excursie draaiend stoomgemaal Halfweg

Waarschijnlijk door de afsluiting van de A9 waren er maar drie deelnemers aan de excursie van 8 oktober. Maar op zondagavond 29 oktober is er weer een excursie naar het draaiende stoomgemaal in Halfweg. Dit is een nostalgische draaiavond bij het licht van olielampen en kaarsen. Ook het gemaal is dan feestelijk verlicht. De moeite waard!

IMG_4148

Er zijn nog plaatsen hiervoor vrij, maar geef u dan snel voor 25 oktober op via info@hgmk.nl of bij de bestuursleden.

De excursie start om 19 u bij het gemaal en de kosten bedragen € 7,- pp. aldaar te voldoen (het HGMK neemt de kosten voor de rondleiding voor zijn rekening). De excursie is om ongeveer 21 uur afgelopen.

 

Lezing over stalen verpakkingen op 12 oktober

Op donderdagavond 12 oktober komt dhr. Leo Hartman een lezing houden over stalen verpakkingen onder de titel Een open blik. Dit in het kader van de Nijvere IJmond een samenwerkingsproject van de historische verenigingen over de industrie in de IJmond. De lezing begint om 20 uur (zaal open vanaf 19.30 u) in het Huis van Geschiedenis, Noorderwijkweg 2a in Beverwijk. Entree € 5,-, leden HGMK gratis toegang.

 

openblik

 

Staal is een veelzijdig materiaal en wordt voor veel toepassingen gebruikt. De focus van de voordracht is gericht op de toepassing van staal voor het verpakken van conserven. Hierbij wordt in het bijzonder ingegaan op aspecten en ontwikkelingen waarvan de algemene consument geen enkel idee heeft. het is dan ook de intentie van de spreker om de toehoorders mee te nemen in het voor hen onbekende veld van de soorten stalen verpakkingen en de daarmee verbonden technologieën en ontwikkelingen. Na de voordracht zullen de aanwezigen met een andere blik door de supermarkt lopen. Een avond die u dus niet mag missen!

 

Lezing over het servituut van Akerendam

Dhr. Rein Geurtsen komt op donderdagavond 28 september zijn verhaal houden over het nog altijd geldige servituut van de buitenplaats Akerendam in het Huis van Geschiedenis, Noorderwijkweg 2a. De avond begint om 20 uur (zaal open vanaf 19.30 u) en er is geen reservering meer mogelijk, dus vol=vol! Leden van het HGMK hebben gratis toegang, anderen betalen € 5,- entree.

De eigenaren van de buitenplaatsen aan de Wijkermeer hadden graag een vrij uitzicht vanuit hun huis, maar ook van de speciaal hiervoor gebouwde theekoepels. Op 2 mei 1780 werd dit vrije uitzicht voor Akerendam vastgelegd in een servituut, een akte van erfdienstbaarheid. In de loop der jaren werd er, met instemming van de toenmalige eigenaren, al aan dit vrije uitzicht geknabbeld. Denk maar aan de aanleg van het station Beverwijk en de Halve Maan in 1867, nu 150 jaar geleden.

IMG_4082

Schetsmatige huidige ligging van het servituut

 

In 2007 had de Gemeente Beverwijk plannen gemaakt voor de herinrichting van het Stationsplein, waar de eigenaar van Akerendam, de Stichting Sluyterman van Loo in 2009 niet mee akkoord ging. Het werd een rechtszaak, waar de vraag was of het servituut van 1780 nog steeds rechtsgeldig was. Na veel archiefonderzoek door zowel Rein Geurtsen als Ellen Broersen, werd een dossier bij de rechtbank ingeleverd. De uitspraak was dat de erfdienstbaarheid nog steeds gold. De Gemeente Beverwijk legde zich toen hierbij neer.

IMG_4081

 

Over dit onderzoek in de archieven en de uitspraak van de rechtbank, met alle historische wetenswaardigheden die daar bij horen, komt Rein Geurtsen zijn lezing houden. In het recente “Kennemer verleden bulletin” wordt dit verhaal door Ellen Broersen uitgebreid beschreven. Deze uitgave zal deze avond ook te koop zijn voor € 15,-. Beslist de moeite waard om het verhaal er nog eens op na te lezen, ook de andere bijdragen in het bulletin trouwens.

 

Naar nieuws...

HGMK op Twitter: