Nieuws

12 december: De tocht naar Chatham

Dr. Anne Doedens uit Den Helder vertelt op donderdag 12 december het indrukwekkende verhaal over de glorierijke tocht van Admiraal Michiel de Ruyter die in 1666 de hegemonie van de Engelse marine wist te verslaan door bij Chatham de Engelse Vloot in de as te leggen. Dr. Doedens heeft historisch onderzoek op dit terrein verricht en komt met nieuwe inzichten.

28 november: lezing over de verkoop van Beverwijk

Dat Beverwijk, inclusief Wijk aan Zee en Wijk aan Duin, door verkoop z’n zelfstandigheid zou verliezen is nauwelijks voorstelbaar. Toch heeft dit zich werkelijk afgespeeld in een nog niet eens zo grijs verleden. Waarom verzette het stadsbestuur zich tegen deze verkoop? Wat was de invloed van Ambachtsheer Van Harencarspel op het dagelijks leven in de stad?

 

Het komt allemaal aan bod in de lezing van Jan van der Linden op 28 november bij het Historisch Genootschap. Onze voormalige stadsarchivaris heeft tal van alleszins aardige weetjes boven water gehaald. Weten Beverwijkers bijvoorbeeld dat de jaarlijkse harddraverij er is gekomen dankzij de Van Harencarspels?

En wat is er eigenlijk bekend over zijn beweegredenen in de achttiende eeuw om ‘de heerlijkheid Beverwijk’ te kopen? Er werd destijds twintigduizend gulden voor betaald, zo is Jan van der Linden te weten gekomen. Aan rendement –de rekenrente van toen was zo’n 4 procent– bracht het jaarlijks hooguit drie- à vierhonderd gulden op, zo achterhaalde hij.

Frappant is dat er tot nu toe zo weinig bekend is over die “verkoop van Beverwijk”. Hoe een en ander staatkundig in de steel steekt laat de spreker buiten beschouwing. Wel vertelt hij dat de schout – zeg maar de burgemeester – die door Van Harencarspel was aangesteld meer macht had dan z’n evenknie bij de gemeente. De relatie met het stadsbestuur was alleen al daarom niet denderend te noemen.

En Alexander, Van Harencarspel’s zoon, was een feestbeest. Van der Linden dicht Alexander een onecht kind toe, waarvan de nazaten best eens ergens in deze omgeving zouden kunnen wonen…

 

 

HGMK-leden hebben gratis toegang tot de lezing op 28 november, anders kost het 5 euro entree. Aanvang 20u, zaal open van 19:30u; Noorderwijkweg 2a (achter Museum Kennemerland aan het Westerhoutplein in Beverwijk).

 

21 november: Nelleke Noordervliet met een ‘opstandige’ lezing

Van november tot januari is de nieuwe tentoonstelling Burcht – Vulkaan – Oase, De Bisschoppelijke Kweekschool van 1906 tot nu te bekijken in Museum Kennemerland. In dat verband organiseert het museum een speciale avond:

 

Op donderdagavond 21 november 2109 komt schrijfster Nelleke Noordervliet naar het Huis van Geschiedenis om een ‘opstandige’ lezing te geven.

 

In Nederland hebben door de eeuwen heen verschillende opstanden gewoed. Ons land is erop gegrondvest. Ondanks de neiging tot polderen wil de vlam van het protest nog weleens flink oplaaien. Nelleke Noordervliet neemt u tijdens deze lezing mee door de geschiedenis met speciale aandacht voor de jaren zestig en de rol die de bisschoppelijke kweekschool te Beverwijk vervulde.

 

Nelleke Noordervliet (Rotterdam, 1945) studeerde Nederlands in Leiden en Utrecht. Rond 1980 begon ze aan een fictief dagboek van Multatuli’s eerste vrouw, barones Everdina Huberta van Wijnbergen. Het boek verscheen uiteindelijk in 1987 als Tine of De dalen waar het leven woont. Meteen werd Noordervliet erkend als een van de belangrijkste hedendaagse Nederlandse schrijvers. Vervolgens publiceerde ze diverse veelgeprezen romans. Behalve in romans en verhalen uitte Noordervliets belangstelling voor geschiedenis zich ook in boeken als Altijd roomboter, over haar overgrootmoeder, en in boeken die ze schreef voor het Rijksmuseum en voor de Amstelhof. In 2012 verscheen de roman Vrij man, de geschiedenis van de 17e eeuwse Menno Molenaar, jurist, arts en dubbelspion.

 

In 2013 schreef Nelleke Noordervliet het Boekenweekessay, getiteld De leeuw en zijn hemd en publiceerde ze Schatplicht, een essaybundel over de actualiteit van het verleden en de historiciteit van het heden.Haar laatst verschenen roman is Aan het eind van de dag, dat volgens NRC NEXT een ‘uitstekende en bijzonder onderhoudende roman’ is geworden. Nelleke Noordervliet is columniste voor Trouw en voor OVT. Haar boeken zijn meermaals genomineerd en bekroond en in verschillende talen vertaald.

 

Donderdagavond 21 november 2019, inloop vanaf 19:30 uur, aanvang 20:00 uur, einde rond 21:30 uur.   Aanmelden verplicht: t.dejong@museumkennemerland.nl

Entreeprijs € 5 voor niet-leden.

Lezing 14 november: Georgiërs in dienst van de bezetter

Journalist, schrijver en onderzoeker Remco Reiding in Beverwijk geeft opnieuw een lezing bij het HGMK. Reiding heeft meerdere nabestaanden opgespoord van Georgiërs die in de Tweede Wereldoorlog omgebracht werden op het fort Sint Aagtendijk in Beverwijk. Nu vertelt hij over zijn laatste bevindingen.

 

Reiding studeerde politicologie aan de Rijksuniversiteit in Leiden en journalistiek en communicatie aan de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle. Van 2004 tot en met 2012 was hij correspondent in Moskou voor de Geassocieerde Pers Diensten, Het Financieele Dagblad, De Tijd, BNR Nieuwsradio en RTL Nieuws. In 2009 kreeg Reiding de status van ’geassocieerd onderzoeker’ van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. In Amersfoort is hij directeur van de stichting Russisch Ereveld. Reiding is vooral bekend van zijn boek ’Kind van het Ereveld’. De gemeente Leusden, waar de Georgiërs zijn begraven, heeft hem onderscheiden met de Annie de Beaufortspeld. De Annie de Beaufortspeld wordt uitgereikt aan inwoners die zich langere tijd op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Vorig jaar reisde Reiding naar Oezbekistan af om de namen van 101 slachtoffers uit dat land te achterhalen.

 

Nu er meer informatie is over de omgekomen Georgiërs worden hun grafstenen vernieuwd. Ook het Sovjet Ereveld bij Amersfoort wordt gerenoveerd. De afgelopen jaren zijn er veel meer gegevens opgespoord over de militairen die er begraven liggen, dus de grafstenen verdienen een update. “Het gaat om 2000 aanvullingen en wijzigingen op 865 stenen”, aldus Reiding, die twintig jaar speurde in archieven voor identificaties. “Dit is de kroon op mijn werk”, aldus de onderzoeker.

Op de nieuwe stenen moeten geboorte- en sterfdag worden toegevoegd en krijgt ongeveer de helft een verbeterde naam. Reiding legt uit dat de militairen met deze renovatie nu pas echt geïdentificeerd worden. “Op veel graven stond wel een naam, maar dat betekent nog niet dat iemand geïdentificeerd is. Als er ‘Henk Jansen’ staat, dan kunnen dat wel drie verschillende personen zijn.”

 

HGMK-leden hebben gratis toegang, anderen betalen 5 euro entree. Aanvang 20u, zaal open vanaf 19:30u; Noorderwijkweg 2a (achter Museum Kennemerland).

 

Naar nieuws...

HGMK op Twitter: